3.6 Legrační obličeje (Funny Faces)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: legracni-obliceje_worksheet.pdf

Téma: Obličej (Face)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s částmi obličeje, 6 obrázkových karet se zvířaty (1. úroveň: Pets), pracovní list, pastelky, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (části obličeje) a zároveň opakuje slovíčka popisující domácí mazlíčky. Lze opakovat i barvy. Úkolem je nalézt část obličeje, která k dané postavě nepatří, a spojit jí s příslušným zvířátkem. Nakonec si obrázek mohou děti vybarvit buď dle své fantazie, nebo dle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2 (opakování zvířat).
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
 • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte na zvířata uprostřed listu a společně si znovu zopakujte jejich pojmenování. Nejdříve je pojmenovávejte s nimi a sborově: „It‟s a bird (dog, cat, snake, spider, fish).“ Postupně nechte děti sborově zvířata pojmenovávat bez Vás – Vy pouze ukazujte na jednotlivé obrázky (pro oživení můžete měnit frekvenci ukazování, ukazovat na stejné zvíře opakovaně apod.).
 • Nyní se zaměřte na novou slovní zásobu, tj. části obličeje. Postupně ukazujte na list a ptejte se: „What is it?“ Chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: „It‟s a m-m-m…“, vyčkejte a případně větu dokončete: „It‟s a m-m-m…“. Povzbuďte děti, aby opakovaly s Vámi: „Say with me - It‟s a mouth, mouth, mouth.“ Pochvalte děti „Well done!“ a pokračujte stejně i u ostatních slovíček.
 • Nyní ukazujte postupně na obrázky dětí a ptejte se: „What‟s wrong (in number 1)?“ (doplňte příslušným gestem – např. palec dolů). Pomozte s odpovědí: „The e-e-e…“, vyčkejte a dejte dětem prostor pokusit se odpovědět, případně dokončete: „The ears (are wrong).“ A vyzvěte děti ke sborovému opakování: „Say with me – the ears, ears, ears.“
 • Naznačte tužkou spojení postavy s příslušným zvířetem (př. Holčička s ušima kočky atd.): „Connect the girl/boy with the animal.“
 • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!).
 • Začněte úkol plnit společně, tzn. opět stůjte s pracovním listem před sebou obrázkem k dětem, ukazujte vždy na jednotlivé postavy a opakujte předchozí postup: „What‟s wrong (in number 1, 2, 3…)?“ a sborově odpovídejte (pozor na shodu podmětu s přísudkem: „The ears/eyes (are wrong). The mouth/hair/head/nose (is wrong).“ Opět dejte vždy dětem nejdříve možnost odpovědět samostatně (sborově) nebo jim pomozte počátečním písmenem, případně odpověď řekněte, ale požadujte, aby po Vás sborově opakovaly – viz postup výše.
 • Nakonec vždy naznačte spojení s příslušným zvířetem: „Connect the girl/boy with the animal.“, dejte dětem dostatek času ke splnění úkolu a zvíře si vždy jmenujte: „It„s a cat/ fish/ spider/ bird/ snake/ dog.“, případně pro pokročilejší můžete zapojit přivlastňovací pád: „They are cat‟s ears /spider‟s eyes/ bird‟s feathers. It‟s a fish‟s mouth / snake‟s head/ dog‟s nose.”
 • Pokud chcete navíc zopakovat již známé barvy (blue, green, red, yellow, purple, orange), nechte děti vybarvovat postavy a/nebo zvířata případně části obličeje dle diktátu: „Colour the head green.“ Opět držte svůj pracovní list před sebou a v druhé ruce vždy jednu z pastelek. (pozvedněte zelenou pastelku, ale danou část těla nechte děti najít samostatně.)
 • Nakonec si části obličeje ještě společně zopakujte – ukazujte na pracovní list a nechte děti pojmenovávat: „What is it?“ „It‟s a (green) mouth.“, případně děti vyzvěte, aby jednoduše popsaly své vybarvené obrázky (dejte příklad, případně pomáhejte): „The head is green atd.“

Něco navíc:

Nechte děti obrázek vybarvit samostatně a poté si uspořádejte vernisáž, kde budou své výtvory představovat: „The dog is yellow. The mouth is green…“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„It´s a bird (dog, cat, snake, spider, fish).“ To je pták ( pes, kočka, had, pavouk, ryba).
„What is it?“ Co je to?
„Say with me - It´s a mouth..“ Říkejte se mnou – to je pusa.
„Well done!“ Dobře!
„What´s wrong (in number 1)?“ Co je špatně (v čísle 1)?
„The ears/eyes (are wrong). The mouth/hair/head/nose (is wrong).” Uši/oči (jsou špatně).
Pusa/vlasy/hlava/nos (je/jsou špatně). „Connect the girl/boy with the animal.“ Spojte dívku/chlapce se zvířetem.
„They are cat´s ears / spider´s eyes / bird´s feathers. It´s a fish´s mouth / snake´s head / dog´s nose.” To jsou kočičí uši / pavoučí oči / ptačí peří. To je pusa ryby / hadí hlava / psí čumák.
„Colour the head green.“ Vybarvěte hlavu zeleně.
„The head is green. The dog is yellow. The mouth is green.“ Hlava je zelená. Pes je žlutý. Pusa je zelená.

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012