3.5 Obličej (Your Face)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: level2-03.5.pdf

Téma: Obličej (Face)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je nakreslit vlastní obličej a následně pojmenovat jeho části. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na Steva a Maggie a ptejte se: „Who´s this?“ Napovězte: „It´s S-S-S…“, doplňte vhodnou mimikou (přiložte ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně odpověď dokončete: „… Steve.“ Stejně se zeptejte na Maggie. Nyní ukažte na zrcadlo a vysvětlete dětem, že mají nakreslit svůj obličej: „Draw your face.“ Ukažte na svůj obličej a pak naznačte, že kreslíte do zrcadla na pracovním listu.
  • Poté dětem rozdejte pracovní listy a vyzvěte je, aby nakreslily svůj obličej: „Draw your face here.“ Doplňte mimikou a „řečí těla“ (ukažte na svůj obličej a pak na prázdné zrcadlo na pracovním listu). Zatímco děti malují, procházejte třídou a u dětí se zastavujte. Každého se zeptejte na něco z jeho obrázku: „What is it? What are they?“ Ukažte přitom na část obličeje na jeho/jejím obrázku. Pokud jsou děti pokročilejší, můžete se ptát i na velikost obličejových částí: „Is it a small nose? Are they big eyes?“

Něco navíc:

  • Zahrajte si pohybovou hru využívající TPR techniky „Touch…“ (Dotkni se…). Vyberte od dětí jejich obrázky a rozmístěte je po třídě. Poté dávejte dětem instrukce, kterých částí obličeje se mají dotknout na daném obrázku: „Touch the nose on Petr´s picture.“ Pokud děti nechtějí své obrázky všem ukazovat, můžete si zahrát variantu této hry – postavte se před děti tak, aby vás všichni dobře viděli. Budete říkat, kterých částí obličeje se mají děti dotknout a zároveň budete vše předvádět s nimi. Jednou za čas se však dotknete nesprávné části obličeje – kdo vás bude následovat, vypadne dočasně ze hry do dalšího „spleteného“ ukazování (pokud se spletou všichni hráči, nikdo nevypadává): „Touch your (nose).“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who´s this?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve (M-M-M… Maggie).“ To je S-S-S… Steve (M-M-M… Maggie).
„Draw your face here.“ Nakreslete sem svůj obličej.
„What is it? / What are they?“ Co je to? / Co je to?(množné číslo)
„Is it a small nose?“ Je to malý nos?
„Are they big eyes?“ Jsou to velké oči?
„Touch the nose on (Petr´s) picture.“ Dotkněte se nosu na (Petrově) obrázku.
„Touch your (nose).“ Dotkněte se svého (nosu).

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012