03. Face (Obličej)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

3.0 Velký obraz (A Big Picture)

Příběhový DVD klip „Big Picture“ krátce představuje šest slovíček označujících části hlavy a obličeje a zároveň na některých párových částech obličeje předvádí způsob tvoření množného čísla podstatných jmen. Následně se v procvičovacím DVD klipu „Monster Face“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme.Týmová pohybová hra procvičuje číslovky, počítání a současně slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Téma: Hlava/Obličej (Head/Face)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

3.1 Dokresli obličej (Finish the Face)

Procvičovací DVD klip „Monster Face“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR, dále procvičuje prostorovou orientaci, představivost a jemnou motoriku. Úkolem je dokreslit druhou půlku obličeje a vybarvit ji dle zadání lektorem. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla / Obličej (Body Parts/Face)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-03.1.pdf

3.2 Robot (Robot)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je dotvořit robotovi obličej nastřiháním a nalepením nabídnutých částí obličeje. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla / Obličej (Body Parts/Face)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-03.2-2listy.pdf

3.3 Zakryté části obličeje (Hidden Facial Features)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je zjistit a zapsat, které části obličeje Stevovi chybí a které naopak má. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hlava/Obličej (Head/Face)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-03.3.pdf

3.4 Kriminálník (The Criminal)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň si děti trénují krátkodobou paměť a orientaci v obrázku. Úkolem je krátce si prohlédnou obličej a poté jej zpaměti „rekonstruovat“ vystřižením a nalepením obličejových částí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hlava/Obličej (Head/Face)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-03.4-2listy.pdf

3.5 Obličej (Your Face)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je nakreslit vlastní obličej a následně pojmenovat jeho části. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Obličej (Face)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-03.5.pdf

3.6 Legrační obličeje (Funny Faces)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (části obličeje) a zároveň opakuje slovíčka popisující domácí mazlíčky. Lze opakovat i barvy. Úkolem je nalézt část obličeje, která k dané postavě nepatří, a spojit jí s příslušným zvířátkem. Nakonec si obrázek mohou děti vybarvit buď dle své fantazie, nebo dle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Obličej (Face)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: legracni-obliceje_worksheet.pdf

3.7 Obličejové Sudoku (Face Sudoku)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby popisující obličej (eyes, ears, nose, mouth, hair, beard). Pomocí tohoto pracovního listu lze ale také opakovat například barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Úkolem je doplnit do prázdných čtverečků hrací karty části obličeje tak, aby se žádná neopakovala 2x v jednom řádku a sloupci. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Obličej (Face)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 3.7-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012