Jazykové aktivity pro úroveň 2

01. Numbers and Moving (Pohyb)

V této kapitole si děti zopakují základní číslovky od 1 do 6 (Numbers – one, two, three, four, five, six) a číselnou řadu si rozšíří o číslovky 7–10 (seven, eight, nine, ten). Dále si zopakují slovesa pohybu –běžet, skákat (Action Verbs – run, jump) a naučí se další – házet, chytat, trefit/uhodit, kopnout (Action Verbs – throw, catch, hit, kick). Vše se pak naučí spojovat do jazykové struktury: Prosím, + rozkaz: „Please, (jump).“ Lektor by měl s dětmi rovněž zopakovat barvy (red, yellow, green, blue, orange, purple).

02. In a Pencil Case (V penále)

V této kapitole se děti seznámí se šesti  předměty, které se běžně používají ve škole – pero, tužka, ořezávátko, pravítko, guma, penál (pen, pencil, pencil sharpener, ruler, rubber, pencil case) a naučí se je zapojit do již známé jazykové struktury: To je + předmět: „It´s (a rubber)“.

03. Face (Obličej)

V této kapitole se děti seznámí s částmi hlavy a obličeje – oči, uši, nos, pusa, vlasy, vousy (Head/Face – eyes, ears, nose, mouth, hair, beard) a dozví se, jak tvořit množné číslo podstatných jmen (pravidelná slova přidáním koncovky -s nebo -es) a jak vše spojit do jazykových struktur: číslovka + podstatné jméno: „two ears“ a To je/jsou + podstatné jméno: „It is a nose. They are eyes.“

04. More Clothes (Oblečení)

V této kapitole si děti zopakují slovíčka vyjadřující oblečení, která znají z kapitoly 4 úrovně 1 – čepice, kalhoty, bunda, šaty, triko, šortky (hat, trousers, coat, dress, T-shirt, shorts) – a seznámí se s dalšími šesti kusy oblečení  – rukavice, ponožky, sukně, šála, svetr, košile (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt). Také si zopakují tvoření množného čísla a naučí se zapojit nová slovíčka do již známé jazykové struktury: To je/To jsou + oblečení: „It´s a skirt. It’s a (red skirt). They are gloves. They are (green socks)“. Dále se naučí oblečení spojit do jazykové struktury: Mít na sobě + oblečení: „I’m wearing (a scarf).“

05. More Toys (Hračky)

V této kapitole si děti k již známým hračkám přiřadí dalších šest předmětů, které často využívají při volnočasových aktivitách – skateboard, kolo, koloběžka, frisbee, kolečkové brusle, počítač (skateboard, bike, scooter, frisbee, in-line skates, computer) a naučí se je zapojit do vazby: Mít + předmět: „I´ve got (a skateboard).“ a vazby Mít rád + předmět: „I like (scooters).“

06. Rooms (Pokoje)

V této kapitole si děti zopakují slovíčka z kapitoly 6 – Doma – úrovně 1 a seznámí se s další částí zařízení domácnosti – lednice, šatník, vana,  jabloň/strom (fridge, wardrobe, bath, apple tree) a některými částmi domu – zahrada, koupelna, ložnice, obývací pokoj, jídelna, kuchyně (garden, bathroom, bedroom, living room, dining room, kitchen). Děti se je naučí spojovat do jazykových struktur: Předmět + patří + místo: „The (sofa) goes in the (living room).“ a Kam + patří + předmět?: „Where does this / it / (the sofa) go?“ 

07. More Food (Jídlo)

V této kapitole si děti zopakují slovíčka označující jídlo, se kterým se seznámily v kapitole 7 úrovně 1. Svou znalost si rozšíří o další čtyři pojmenování jídla – hamburger, špagety, ryba s hranolky, zmrzlina (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice-cream) – a tentokrát i o dva nápoje  – perlivý nápoj, čaj (fizzy drink, tea). Dále se seznámí se slovesem mít rád: „like“. Vše se pak naučí spojovat do jazykových struktur: (Ne)Mám rád/a + jídlo/pití: „I (don´t) like (hamburgers).“; Co máš rád: „What do you like (to eat)?“; Máš rád + jídlo/pití: „Do you like (spaghetti)?“ V neposlední řadě se děti dozví, jak si říci o jídlo (např. v restauraci): Mohu dostat + jídlo/pití, prosím?: „Can I have a (fizzy drink), please?“ Navíc se děti seznámí s jazykovou strukturou Co je tvé oblíbené…?: „What is your favourite …?“

08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

V této kapitole se děti seznámí s některými domácími zvířaty – kůň, prase, ovce, kráva, slepice, koza (Farm animals, horse, pig, sheep, cow, chicken, goat) – a zopakují si jazykovou strukturu s „mít rád“. Nakonec se naučí vše spojit do struktury: Mít rád + zvíře: „I like (horses).“ Kapitola zopakuje naučené jazykové struktury z předchozích kapitol a představí jednoduchá přídavná jména „happy/sad“

09. The Weather (Počasí)

V této kapitole si děti zopakují slovní zásobu Oblečení a seznámí se s pojmy popisujícími počasí – slunečno, prší, sněží, fouká vítr, zataženo, je mlha (sunny, raining, snowing, windy, cloudy, foggy) – a s přídavnými jmény popisujícími nálady – veselý/smutný (happy, sad) – a pocity – horko/zima (hot, cold). Všechna tato nová slovíčka se naučí spojovat do jazykových vazeb: Je + stav počasí: „It´s cloudy.“, Jsem + nálada: „I´m happy/sad.“ a Je mi + pocit: „I´m cold/hot.“ V neposlední řadě se děti dozví, jak se na aktuální stav počasí zeptat: „What´s the weather like?“ Důležité – toto je nutné chápat jako ustálenou frázi „Jaké je počasí?“ kde slovo „like“ není ve významu „mít rád“.  Kapitola dále procvičuje přídavná jména „happy, sad“ a představuje dvě nová přídavná jména spojená s počasím „hot, cold“

10. Jobs (Povolání)

V této kapitole se děti seznámí s šesti různými povoláními – učitel, úředník, policista, hasič, lékař, prodavač (teacher, office worker, police officer, firefighter, doctor, shop assistant) – a přídavnými jmény popisujícími postavu – vysoký, malý, silný, hubený (tall, short, fat, thin). Všechna tato slovíčka se děti naučí spojovat do vazby: On/Ona/Povolání + je + přídavné jméno: „He/She/The teacher is tall/short/fat/thin.“ Dále se děti seznámí s vazbou: být + povolání: „I´m a firefighter.“

11. Transport (Doprava)

V této kapitole se děti seznámí se šesti dopravními prostředky – letadlo, vrtulník, loď, autobus, tramvaj, motorka (plane, helicopter, boat, bus, tram, motorbike) – a čtyřmi přídavnými jmény, která popisují jejich vlastnosti – rychlý, pomalý, starý, nový (fast, slow, old, new). Zároveň se naučí tato slovíčka zapojovat do jazykové struktury připisující vlastnost dopravnímu prostředku: Dopravní prostředek + je + přídavné jméno: „The boat is slow.“ Další jazykovou strukturou, která je dětem v této kapitole představena je porovnávání vlastností: Dopravní prostředek + je + 2. stupeň přídavného jména (+ než + dopravní prostředek): „The plane is faster (than the bus).“  Zároveň se děti dozví, jak popsat, že někdo jede v dopravním prostředku: Jedu + dopravní prostředek: „I´m on the bus.“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012