5.8 Barevné balónky (Colourful Balloons)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: level1-05.8.pdf

Téma: Hračky (Toys), barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s hračkami (případně reálné hračky), pracovní list, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list upevňuje znalost 6 hraček (ball, doll, car, train, dinosaur, teddy bear = míč, panenka, autíčko, mašinka, dinosaurus, medvídek) a procvičuje jejich použití ve vazbě ‘It’s a (red doll).‘ Zároveň opakuje a procvičuje použití základních barev (yellow, red, blue, green, orange, purple). Úkolem je dle diktátu vybarvit jednotlivé balónky, poté samostatně projít bludištěm provázků a stejnou barvou vybarvit příslušnou hračku. Nakonec děti společně komentují vybarvené obrázky. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: ‘Sit down, please.’

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte dětem, jak budete společně postupovat v práci s listem. Nejprve vezměte do ruky pastelku (např. červenou), ukažte na první balónek a řekněte: „Colour this balloon red.” a naznačte vybarvování balónku pastelkou. Poté naznačte pastelkou procházení bludištěm a hledání příslušné hračky: „Now, let’s find the toy!” Až se k ní dostanete, zeptejte se: „What is it?” Vyčkejte na případnou odpověď, po chvíli dětem pomozte: „It’s a b-b-b…“ a pokračujte „It’s a ball.” Povzbuďte děti, aby opakovaly po Vás: „Say with me!” Zopakujte otázku a odpovězte tentokrát společně s dětmi. Dále naznačte vybarvování hračky stejnou pastelkou: „Colour the ball red.”
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
  • Společně s dětmi začněte plnit úkol stejným způsobem, jaký jste jim ukázal/a. Postupně ukazujte na všechny balónky a diktujte, jak je mají vybarvit. Poté vždy nechte děti projít bludištěm: Now, let’s find the toy!“ a pokračujte pojmenováním hračky a vybarvením – viz výše.
  • Nakonec se můžete vrátit k jednotlivým hračkám, a vyzývat děti, aby na ně ukazovaly dle vašeho diktátu a odpověděli na vaší otázku: „Touch (a train).“ „Well done!“

Něco navíc:

  • Po vybarvení a pojmenování hraček můžete dětem klást otázky typu: „What (toy) is red?” a zpočátku pomozte s odpovědí: „The ball is red.“
  • Zahrajte si hru ‘Little Thief‘: rozmístěte obrázky hraček (mohou být flashcards) nebo reálné hračky na zem/stůl. Můžete použít více hraček od jednoho druhu (např. různé barvy). Nechte děti pozorně si vše prohlédnout: „Look at the toys and remember!” Po minutě požádejte děti, aby zavřely oči a vy jednu/dvě hračky odstraňte: „Close your eyes.” Nyní je požádejte, aby oči opět otevřely a pokusily se určit, co zmizelo: „Open your eyes. What’s missing?“ POZOR: Nezapomínejte instrukce vždy doprovázet vhodnou mimikou!

Potřebné fráze:

Look at the board.“ Podívejte se na tabuli.
What is it?” Co to je?
Sit down, please.’ Posaďte se, prosím.
Colour this balloon red.” Vybarvěte tento balónek červeně.
Now, let’s find the toy!” Nyní pojďme najít hračku.
It’s a ball.“ Je to míč.
Say with me!“ Říkejte se mnou./Opakujte po mě.
Colour the ball red.“ Vybarvěte míč červeně.
Touch (a train).” Dotkněte se (vláčku).
What (toy) is red?” (Jaká hračka je červená?) Co je červené?
The ball is red.“ Míč je červený.
Look at the toys and remember!” Podívejte se na hračky a zapamatujte si (je).
Close your eyes.” Zavřete oči.
Open your eyes.” Otevřete oči.
What’s missing?” Co chybí?
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012