5.7 Moje přání (My Wish)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: 5.7.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s hračkami, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost 6 hraček. Úkolem je najít zabalené hračky podle jejich tvaru, spojit je s hračkami v bublině znázorňující přání chlapce na obrázku a poté je správně pojmenovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 1 – opakujte například barvy a říkejte: „Touch something red/blue/green/yellow/orange/purple.“ V rámci této aktivity můžete zařadit jakékoliv téma – využijte obrázkové karty (flashcards), které před hrou rozmístíte po místnosti.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.1. Pro ozvláštnění použijte „kouzelný“ pytlík, do kterého uložte obrázkové karty nebo reálné hračky, které postupně vytahujte a říkejte: „What’s in my magic bag?“ dále pokračujte stejně, jako v popisu hry.
  • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Pokuste se s dětmi pohovořit o situaci na pracovním listu – pokládejte otázky a vždy vyčkejte, jestli děti odpověď řeknou samy. Pokud zazní jednoslovná odpověď či nesprávná nebo odpověď v mateřském jazyce, pokus pochvalte a zopakujte správnou odpověď celou větou s výzvou, aby všichni opakovali po vás. Pokud žádná odpověď nezazní, naznačte začátek (They are p-p-p presents.), opět dejte šanci dětem a nakonec větu dořekněte. Následně opět vyzvěte ke sborovému opakování. Možné dotazy a odpovědi k diskuzi o obrázku: „What is it? It’s a present/ ball/dinosaur/train/teddy bear/car/doll.“ „What are they? They are presents./They are his wishes.“ „Who is it? It’s a boy.“
  • Nyní ukažte dětem postup vypracování úkolu na prvním příkladu. Tužkou ukažte na jednu hračku v bublině a předstírejte, že hledáte mezi zabalenými hračkami: „Where is the (ball)?“ Naznačte spojení nalezené zabalené hračky s obrázkem v bublině.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky.
  • Společně se pak vraťte k obrázku, který jste použil/a jako příklad a postup opakujte i s ostatními obrázky v bublině. Vždy dejte dětem dost času na najití příslušného obrázku a vypracování úkolu.

Něco navíc:

  • Zabalené hračky si mohou děti vybarvit dle vašeho diktátu - říkejte např. „Colour the cars red.“ nebo dle vlastní fantazie a poté je popisovat – např. „My cars are red, blue and green.“
  • Zabalené obrázky pak můžete společně počítat - např. „How many cars are there in the picture? There are 3 cars.“ Počítat můžete společně nahlas, aby si děti procvičily číslovky.

Potřebné fráze:

Touch something red/blue/green/yellow/orange/purple. Dotkněte se něčeho červeného/modrého/ zeleného/žlutého/oranžového/fialového.
What’s in my magic bag? Co je v mém kouzelném pytlíku?
Sit down, please. Posaďte se, prosím.
What is it? It’s a present/ball/dinosaur/train/teddy bear/car/doll. Co to je? To je dárek/míč/dinosaurus/vlak/ medvídek/autíčko/panenka.
What are they? They are presents./They are his wishes. Co to je (množ.číslo)? To jsou dárky./To jsou jeho přání.
Who is it? It’s a boy. Kdo je to? To je chlapec.
Where is the (ball)? Kde je (míč)?
Colour the cars red. Vybarvěte auta červeně.
My cars are red, blue and green. Má auta jsou červená, modrá a zelená.
How many cars are there in the picture? There are 3 cars. Kolik aut je na obrázku? Jsou tam 3.

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012