05. Toys (Hračky)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

5.0 Vláček (Toy Train)

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje šest hraček (míč, panenka, autíčko, mašinka, dinosaurus, medvídek), opakuje základní barvy a vše spojuje do jazykové struktury: To je + barva + hračka: „It´s a (red car).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak tyto struktury pomocí technik TPR dále procvičuje. Cílem hry je, co nejdříve najít obrázek s hračkou dle zadání lektora a dotknout se ho.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

5.1 Pokojíček (Children´s Room)

Procvičovací DVD klip se vrací k jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání lektora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-05.1.pdf

5.2 Kolik hraček? (How Many Toys?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje číslovky a počítání. Cílem je zjistit počet hraček jednotlivých druhů a vyjádřit jej spojením s hracími kostkami. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-05.2.pdf

5.3 Skupiny hraček (Toy Groups)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň rozvíjí logické myšlení, prostorovou orientaci a opakuje jedno z předchozích témat (Čísla). Úkolem je na řádku nalézt a zakroužkovat skupinku hraček se stejným počtem hraček, jako má zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-05.3.pdf

5.4 Vhazování hraček (Toy Drop)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje barvy. Cílem je vybarvit obrázek dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-05.4.pdf

5.5 Tečkované hračky (Dotted Toys)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, rozvíjí jemnou motoriku a případně opakuje barvy. Úkolem je domalovat obrázky hraček, poté je lze i vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-05.5.pdf

5.6 V obchodě (In a Shop)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (hračky na ven) a zároveň opakuje hračky z úrovně 1. Úkolem je „nakoupit“ hračky v zadaném pořadí, tzn. naznačit čárou trasu mezi hračkami dle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 5.6.pdf

5.7 Moje přání (My Wish)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost 6 hraček. Úkolem je najít zabalené hračky podle jejich tvaru, spojit je s hračkami v bublině znázorňující přání chlapce na obrázku a poté je správně pojmenovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 5.7.pdf

5.8 Barevné balónky (Colourful Balloons)

Pracovní list upevňuje znalost 6 hraček (ball, doll, car, train, dinosaur, teddy bear = míč, panenka, autíčko, mašinka, dinosaurus, medvídek) a procvičuje jejich použití ve vazbě ‘It’s a (red doll).‘ Zároveň opakuje a procvičuje použití základních barev (yellow, red, blue, green, orange, purple). Úkolem je dle diktátu vybarvit jednotlivé balónky, poté samostatně projít bludištěm provázků a stejnou barvou vybarvit příslušnou hračku. Nakonec děti společně komentují vybarvené obrázky. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys), barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-05.8.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012