9.3 Zmatek na zahradě (Chaos in the Garden)
(09. The Garden (Zahrada))

Připojený soubor: level1-09.3.pdf

Téma: Zahrada (The Garden)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

3 x 6 obrázkových karet (flashcards) s danými tématy, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka z předešlých lekcí (Zvířata, Jídlo, Hračky, Doma). Úkolem je určit, které věci, zvířata atd. nepatří na daná místa v zahradě. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na obrázku na vybrané věci, zvířata atd. a ptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a s-s-s…, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), pokud je to nutné, odpověď dokončete: „… slide, yes, well done.“ Nejprve si společně tímto způsobem pojmenujte zařízení zahrady (slide, swing, climbing frame, pond, tree, flower) a pak několik dalších věcí na obrázku. Znovu upoutejte pozornost dětí k jednomu vybavení zahrady a pojmenujte věci, které jsou blízko. Ptejte se dětí, zda jsou tyto předměty/zvířata v pořádku: „What is it? Is it OK?“ Vyzvěte děti, aby to, co je špatně, přeškrtly: „Cross it out.“ Naznačte tužkou přeškrtnutí. Projděte společně ještě jeden příklad.
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte otázku a instrukci k úkolu: „Cross out what isn´t ok in the garden.“ Opět naznačte přeškrtávání. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních částí zahrady.
  • Obdobným způsobem, jako jste úkol zadávali, úkol zkontrolujte.
  • Správné odpovědi: Tree – vyškrtnuté obrázky: „snake“, Climbing frame – „TV, pizza“, Pond – „Window“, Swing – „shorts“, Slide – „cake, fish“.

Něco navíc:

  • S tímto pracovním listem si můžete zopakovat barvy – zadávejte instrukce a děti budou vybarvovat vámi vybrané obrázky příslušnou barvou: „Colour the pizza green.“ (Zpočátku můžete naznačit vybarvování příslušnou tužkou.) Obrázky k vybarvování zvolte dle zručnosti dětí. Pokud jsou děti šikovné, nechte zadávat příkazy k vybarvování je samotné.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a s-s-s… slide, yes, well done.“ To je s-s-s… skluzavka, ano, správně.
„Is it OK?“ Je to správně?
„Cross out what isn´t ok in the garden.“ Přeškrtněte, co na zahradě není správně.
„The snake/TV is wrong.“ Had/TV je špatně.
„TV/pizza/dinosaur is wrong.“ TV/pizza/dinosaurus je špatně.
„Window is wrong.“ Okno je špatně.
„T-shirt is wrong.“ Triko je špatně.
„Colour the pizza green.“ Vybarvěte pizzu zeleně.

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012