09. The Garden (Zahrada)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

9.0 Na zahradě (In the Garden)

Příběhový DVD klip pomocí krátké příhody představuje šest věcí, které se často vyskytují na zahradě (strom, květina, jezírko/rybníček, skluzavka, houpačka, prolézačka) a opakuje přídavná jména „big/small“. Společně s již známou jazykovou strukturou „It´s a“ vše spojuje do vazby: It´s a + (slide). Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra procvičuje tyto struktury především pomocí technik TPR.

Téma: Zahrada (The Garden)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

9.1 Mazlíčci na zahradě (Pets in the Garden)

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka z předešlých lekcí (Domácí mazlíčci). Úkolem je určit, jaká zvířata se vyskytují na různých místech zahrady. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zahrada (The Garden)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-09.1.pdf

9.2 Stíny (Shadows)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň rozvíjí postřeh. Úkolem je nalézt a zakroužkovat stín předmětu vyobrazeného v zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zahrada (The Garden)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-09.2.pdf

9.3 Zmatek na zahradě (Chaos in the Garden)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka z předešlých lekcí (Zvířata, Jídlo, Hračky, Doma). Úkolem je určit, které věci, zvířata atd. nepatří na daná místa v zahradě. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zahrada (The Garden)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-09.3.pdf

9.4 Postav si svou zahradu (Build Your Own Garden)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň rozvíjí prostorovou představivost a kreativitu (vytváření obrázku) a procvičuje jemnou motoriku (střihání, lepení). Úkolem je vytvořit obrázek zahrady nalepením jejích jednotlivých částí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zahrada (The Garden)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-09.4.pdf

9.5 Mizící zahrada (Disappearing Garden)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a opakuje základní barvy. Zároveň procvičuje jemnou motoriku a poslouží k nácviku psaní. Úkolem je dokreslit naznačené zahradní vybavení a poté jej dle instrukcí vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zahrada (The Garden)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-09.5.pdf

9.6 Co je jiné? (What’s different?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby popisující zahradu (tree, flower, pond, slide, swing, climbing frame) a zároveň opakuje hračky (ball, doll, car, train, dinosaur, teddy bear) a předložky (on, under, in, behind, next to, in front of). Pomocí tohoto pracovního listu lze ale také opakovat například barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Úkolem je najít zadanou hračku, vybarvit ji a popsat, kde se vyskytuje vzhledem k částem zahrady. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zahrada (Garden) a hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 9.6-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012