10.4 Spoj čísla (Connect the Numbers)
(10. Review (Opakování))

Připojený soubor: level1-10.4.pdf

Téma: Opakování (Review)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) – viz předměty na pracovním listě, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje slovíčka z lekcí 1–9. Úkolem je spojit čísla 1–6 a takto vzniklé obrázky poté pojmenovat a vybarvit dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na pracovním listě na jeden náhodně vybraný obrázek a zeptejte se: „What is it?“ Pokrčte rameny, že nevíte: „I don´t know.“ a pokračujte výzvou: „Let´s find out.“ Nyní přejděte k samotnému úkolu – na obrázku tužkou naznačte spojování jednotlivých čísel čárou a přitom nahlas počítejte: „Draw a line here – one, here – two, here – three…“
  • Nyní rozdejte pracovní list a opět se postavte čelem k dětem tak, aby na vás všichni viděli. (POZOR! Pokud chcete, aby děti vnímaly instrukce k úkolu, je potřeba rozdat jim pracovní listy až nyní.) Opět ukažte na vybraný obrázek a zadejte úkol: „Draw a line here, here…“ Vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me – one, two, three, four, five, six.“ Zároveň kreslete čáru mezi čísly. Zeptejte se znovu: „What is it?“ Nejdříve pouze napovězte: „It´s a c-c-c…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (kývání hlavou, přiložte ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají atd.), případně odpověď dokončete: „… cake, great!“ Stejným způsobem dokreslete všechny ostatní obrázky.
  • Nakonec si děti budou obrázky vybarvovat barvami, které jim určíte: „Colour the cake blue, please.“
  • Správné odpovědi: arm, cake, snake, T-shirt, table, dinosaur.

Něco navíc:

  • Vyzvěte děti, aby připravily podobné dokreslování jako na pracovním listě pro svého kamaráda. Upozorněte děti, aby vybraly obrázek, který umí pojmenovat v angličtině.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„I don´t know.“ Nevím.
„Let´s find out.“ Pojďme to zjistit.
„Draw a line here (– one), here (– two), here (–three)… “ Nakreslete čáru tady (– jedna), tady (– dva), tady (– tři)…
„Count with me – one, two, three, four, five, six.“ Počítejte se mnou – jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest.
„It´s a c-c-c… cake, great!“ To je d-d-d… dort, skvěle!
„Colour the cake (arm/snake/T-shirt/ table/dinosaur) blue (red/green/purple/orange/yellow), please.“ Vybarvěte dort (paži/hada/triko/stůl/dinosaura) modře (červeně/zeleně/fialově/oranžově/žlutě), prosím.

Návrat do:
10. Review (Opakování)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012