10.1 Vybarvi obrázky (Colour the Pictures)
(10. Review (Opakování))

Připojený soubor: level1-10.1.pdf

Téma: Opakování (Review)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) – viz předměty na pracovním listě, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje některá slovíčka z lekcí 2–9. Cílem je vybarvit obrázek dle instrukcí lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na obrázku na vybrané věci, zvířata atd. a ptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a c-c-c…, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají). Pokud je to nutné, odpověď dokončete: „… car, yes, well done.“ Dále dětem vysvětlete, že budou vybarvovat obrázky v takovém pořadí a takovou pastelkou, které jim určíte: „Colour the pictures.“ (Doplňte mimikou – pastelkou naznačte vybarvování.)
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (green, blue, red, yellow, orange, purple). POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní! Vezměte si opět svůj pracovní list a zadejte první instrukci k úkolu: „Colour the car red.“ (Zvolte si libovolnou barvu a obrázek.) Vyčkejte, zda děti začnou vybarvovat správný obrázek správnou pastelkou. Pokud ne, vezměte červenou, zopakujte instrukci a naznačte vybarvování auta. Dále pokračujte stejným způsobem i u ostatních obrázků, např. takto: „Colour the head yellow. Colour the dog green. Colour the flower purple. Colour the T-shirt orange. Colour the sandwich blue.“
  • Nakonec vyzvěte samotné děti, aby popsaly, co a jak je na pracovním listě vybarveno, např. „It´s a green dog.“

Něco navíc:

  • Pro rozsáhlejší opakování slovní zásoby úrovně 1 (lekcí 2–9) doporučujeme diskusi na téma: „What food/animals/clothes/colours/toys do you like? What is your favourite animal, food, colour, toy? What are you wearing today?“ Případně si zahrajte hru „Dotkni se…“. Rozmístěte vybrané obrázkové karty daných témat, nechte děti pochodovat kolem místnosti a jednou za čas zakřičte: „Touch… (the dog/the head).“ Kdo doběhne poslední, jedno kolo nehraje.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a c-c-c… car, yes, well done.“ To je a-a-a… auto, ano, výborně.
„Colour the pictures.“ Vybarvěte obrázky.
„Colour the car (head/dog/flower/T-shirt/sandwich) red (yellow/green/purple/orange/blue). Vybarvěte auto (hlavu/psa/květinu/triko/sendvič) červeně (žlutě/zeleně/fialově/oranžově/modře).
„What food/animals/clothes/colours/toys do you like?“ Které jídlo/zvířata/oblečení/barvy/hračky máš rád/a?
„What is your favourite animal, food, colour, toy?“ Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře, jídlo, barva, hračka?
„What are you wearing today?“ Co máš dnes na sobě?
„It´s a green dog.“ To je zelený pes.
„Touch… (the dog/the head).“ Dotkni se… (psa/hlavy).

Návrat do:
10. Review (Opakování)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012