10.5 Získej všechny obrázky! (Get All the Pictures!)
(10. Review (Opakování))

Připojený soubor: level1-10.5.pdf

Téma: Opakování (Review)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) následujících témat: U4 oblečení, U5 hračky, U6 doma, U7 jídlo, U8 domácí mazlíčci, U9 zahrada, pracovní list (1 kopie pro celou skupinu, dopředu rozstřihaný na jednotlivé karty)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje slovní zásobu z lekcí 1-9 pomocí známé karetní hry kvarteto, ale s tím rozdílem, že děti musí vždy najít celkem 6 kartiček daného tématu. Doporučujeme používat danou slovní zásobu ve vazbě ‘It’s a (teddy bear).’ S pokročilejšími dětmi můžete přejít k použití otázky ‘Is it a (teddy bear)?’ případně vazby ‘Have you got (a teddy bear)? Yes, I have./No, I haven‘t.’ (Máš medvěda? Ano, mám./Ne, nemám.) Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 2.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7. Děti rozdělte do 2 týmů a každému týmu dejte sadu obrázkových karet daných témat. Uspořádejte závod, který tým nejdříve roztřídí karty dle témat. Další krok bude pojmenovat karty tématu, který vy určíte, za použití vazby ‚It’s a (teddy bear).’ nebo ‚I/We have got (a teddy bear).‘ celou větou, popsat barvy vyskytující se na kartách atd.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: ‘Sit down, please.’

Pracovní list:

  • Vysvětlete dětem základní pravidla kvarteta (pokud je již neznají) a zdůrazněte, že v této variantě musí získat celkem 6 kartiček, ne jen 4. Pokud si myslíte, že instrukce děti nepochopí, můžete výjimečně použít češtinu.
  • Nyní karty zamíchejte a rozdejte. Hráči si své karty prohlédnou a vyřadí případnou sadu karet stejného tématu (to se ale pravděpodobně nestane). Určete hráče, který začne hru. Karty si budou děti navzájem od sebe vyžadovat pomocí následujících otázek: ‘Is it a (teddy bear)? Yes, it is./No, it isn’t.’ případně ‘Have you got (a teddy bear)? Yes, I have./No, I haven‘t.’
  • V momentě, kdy se všichni hráči zbaví svých karet, spočítají si své kompletní sady. Mohou si je však nechat pouze pokud je správně pojmenují nebo odpoví na vaše dotazy: „What is it? It’s (a teddy bear).”nebo „What have you got? I’ve got (a teddy bear).“

Něco navíc:

  • Kartičky si můžete připravit v rámci (předchozí) společné aktivity s dětmi. Mohou je samy vybarvit, nastříhat, nalepit na čtvrtky apod.

Potřebné fráze:

Make two teams.” Utvořte 2 družstva.
 „Put the cards/pictures in groups.” Dejte kartičky/obrázky do skupin.
What is it?” Co to je?
Sit down, please.’ Posaďte se, prosím.
It’s (a teddy bear).” To je medvídek.
We/I have got (a teddy bear).” My máme/Já mám medvídka.
Is it (a teddy bear)?” Je to (medvídek)?
Yes, it is./No, it isn’t.” Ano, je./Ne, není.
Have you got (a teddy bear)?” Máš (medvídka)?
Yes, I have. /No, I haven’t.” Ano, mám./Ne, nemám.
What have you got?” Co máš?
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
10. Review (Opakování)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012