8.4 Najdi šest rozdílů (Find Six Differences)
(08. Pets (Domácí mazlíčci))

Připojený soubor: level1-08.4.pdf

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, papíry A4 v půlce rozdělené čarou

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň rozvíjí postřeh a prostorovou orientaci. Cílem je najít šest rozdílů ve dvou podobných obrázcích. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby se nyní usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list, přeložte jej svisle tak, aby na něm děti viděly jen jeden ze dvou obrázků. Držte tento obrázek před sebou tak, aby na něj děti viděly a představte jej tak, že na něm budete ukazovat a ptát se: „Who is it?“ S odpovědí nespěchejte, nejprve dětem trochu napovězte a povzbuďte je mimicky (kývání hlavou, palec nahoru atd.): „It´s S-S-S…“, počkejte, povzbuďte je a jestliže to je nutné, odpověď dokončete: „… Steve, yes! Say hello to Steve! Hello, Steve!!“ Zamávejte na pozdrav. Dále pokračujte dotazem: „What is it?“, opět vyčkejte a napovězte: „It´s a c-c-c…“, povzbuďte mimicky a případně dopovězte: „… a cat, well done!“ Stejně pokračujte i u následujících částí obrázku: cat, snake, bird, fish.
  • Nyní stejným způsobem představte i druhý obrázek – opět dětem ukazujte pouze jeden obrázek. Otázky – viz výše. Slovíčka: „Dog, snake, spider, cat.“ Nakonec ukažte dětem oba obrázky najednou a vysvětlete úkol – najít rozdíly: „What is different?“ Naznačte tužkou hledání v obrázcích a nakonec na jeden rozdíl ukažte – např. na Steva a jeho vodítko na obou obrázcích: „The snake. The dog.“
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a ukazujte na něm, zopakujte úkol a dotaz: „What is different?“ Opět ukažte na vodítko. Pokračujte stejně i u ostatních rozdílů. Pokud uvidíte, že děti mohou najít rozdíly samy, dejte jim čas pracovat samostatně. Procházejte mezi nimi a pomáhejte jim individuálně.
  • Nakonec vyzvěte děti, aby rozdíly spočítaly: „How many differences?“
  • Správná odpověď: „Six – 6“.

Něco navíc:

  • Povídejte si o (ne)oblíbeném zvířeti: „I like/don´t like snakes/spiders/cats…“ Rozdejte dětem bílé papíry v půlce rozdělené čarou. Vyzvěte děti, aby na levou část nakreslily veselý a na pravou smutný obličej: „Draw a happy/sad face here.“ Poté děti poproste, aby k veselému obličeji (ukažte na něj) nakreslily zvířata, která mají rády: „Draw animals/pets that you like here.“ Ke smutnému obličeji zase ta, která rády nemají: „Draw animals/pets that you don´t like here.“ Dejte důraz na slova „like“ a „don´t like“. Když děti obrázky dokončí, vyzvěte je, aby obrázky ukázaly a samy řekly, která zvířata mají a která nemají rády. „Show us your picture, please.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve, yes!“ To je S-S-S… Steve, ano!
„Say hello to Steve! Hello, Steve!“ Pozdravte Steva! Ahoj, Steve!
„What is it?“ Co je to?
„It´s a c-c-c… a cat, well done!“ To je k-k-k… kočka, dobře!
cat, snake, bird, fish, dog, spider kočka, had, pták, ryba, pes, pavouk
„What is different?“ Co je jiného?
„How many differences?“ Kolik rozdílů?
„I like/don´t like snakes/spiders/cats…“ Mám/Nemám rád/a hady/pavouky/kočky…
„Draw a happy/sad face here.“ Zde nakreslete veselou/smutnou tvář.
„Draw animals/pets that you like here.“ Nakreslete zvířata/domácí mazlíčky, které máte rádi zde.
„Draw animals/pets that you don´t like here.“ Nakreslete zvířata/domácí mazlíčky, které nemáte rádi zde.
„Show us your picture, please.“ Ukažte nám své obrázky, prosím.

Návrat do:
08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012