08. Pets (Domácí mazlíčci)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

8.0 Zverimex (The Pet Shop)

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje šest domácích mazlíčků (kočka, pes, had, pavouk, ryba, pták) a přídavná jména „big/small“. Společně s již známou jazykovou strukturou „It´s a“ pak vše spojuje do vazby: It´s a + big/small + pet a s jazykovou strukturou „like“ do vazby: I like/don´t like + pet. Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra tyto struktury dále procvičuje především za využití technik TPR.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

8.1 Sestav zvířata (Form Animals)

Procvičovací DVD klip se vrací k jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného témata, zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je nalézt vždy dva obrázky s částmi zvířete, které k sobě patří, nalepit je na papír a poté určit zvíře, které znázorňují. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-08.1.pdf

8.2 Maggie zase čaruje (More Maggie Magic)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je spojením teček domalovat obrázky a určit, v které zvíře se Steve proměnil. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-08.2.pdf

8.3 Zverimex (The Pet Shop)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je najít v klecích vždy zvíře, které tam nepatří a zakroužkovat jej. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-08.3.pdf

8.4 Najdi šest rozdílů (Find Six Differences)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň rozvíjí postřeh a prostorovou orientaci. Cílem je najít šest rozdílů ve dvou podobných obrázcích. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-08.4.pdf

8.5 Domečky mazlíčků (Pets and Their Homes)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu, případně opakuje základní barvy. Úkolem je dokreslit a najít pelíšky pro jednotlivá zvířátka, navzájem je spojit a poté je dle instrukcí vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-08.5.pdf

8.6 Průzkum (Survey)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovíček pojmenovávajících některá zvířátka (cat, dog, snake, spider, fish, bird) v souvislosti s vazbami ‚mám/nemám rád‘ (I like/don’t like). Úkolem je vystřihat malé obrázky na spodní části pracovního listu a poté je dle diktátu nalepit do prvního řádku tabulky – lektor diktuje, co má/nemá rád. Do druhého řádku si poté děti nalepí své preference a později o nich pohovoří. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 8.6-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012