1.1 Ahoj Steve a Maggie! (Hello Steve and Maggie!)
(01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa))

Připojený soubor: level1-01.1.pdf

Téma: Pozdravy (Hello Steve and Maggie), Slovesa pohybu (Action Verbs)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list představuje hlavní postavy publikace – Steva a Maggie. Zároveň procvičuje pozdravy a některá slovesa pohybu. Úkolem je odpovědět na jednoduché dotazy lektora, vybarvit obrázek a seznámit se s postavičkami, které budou provázet děti většinou materiálů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.  

Plán lekce:         

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme využít warm-up Follow the Leader, tj. hru č. 4.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na klip DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem klip byl, koho viděly: „Who is in the clip?“, odpovědi naznačte: „ S-S-S…“, zapojte gesta a mimiku (dejte si ruku k uchu, jakože neslyšíte; kývejte hlavou; ukažte palcem nahoru…), případně odpověď dokončete. Stejně si připomeňte i Maggie.
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na DVD klip podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 1.0. Zastavujte klip a pokud myslíte, že to děti zvládnou, pokládejte otázky a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Zopakujte si slovíčka - viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit.  Doporučujeme využít hru s hrací kostkou. Vytvořte s dětmi kruh a doprostřed kruhu postavte hrací kostku: „Stand in a circle and let´s roll the dice.“ Hoďte kostkou a požádejte děti, aby s vámi počítaly, které číslo na kostce padlo – „Count with me, one-two…“ Poté děti požádejte, aby skočily / poskočily na jedné noze / tleskly… tolikrát, kolik ukazuje číslo na kostce: „Jump/hop/clap… (2) times.“ Opakujte několikrát. Můžete nechat i samotné děti, aby házely kostkou místo vás.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Ukažte na Steva a zeptejte se: „Who´s this?“. Vyčkejte s odpovědí, povzbuďte děti mimicky a gesty (rukou, kýváním hlavy atd.). Pokud je to nutné, pomozte s odpovědí: „It´s S-S-S… Steve, yes.“ „Hello Steve!“, zamávejte a vyzvěte děti, aby opakovaly po vás (doplňte mimikou): „Say with me, hello Steve!“ (a mávejte). Ukažte na Maggie a zopakujte ten samý postup.
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Zopakujte pozdravy – ukažte postupně na Steva a Maggie a vyzvěte děti, aby je pozdravily s vámi: „Say with me, hello Steve (Maggie)!“, pozdrav opakujte, dokud děti nezdraví s vámi.
 • Nyní dětem vysvětlete česky, že budou vybarvovat obrázek. Rozdejte jim pastelky a zopakujte instrukci anglicky: „Colour the picture.“ (Zároveň naznačujte pastelkami vybarvování obrázku.)
 • Po vybarvení opět pozdravte Steva a Maggie: „Hello Steve and Maggie!“ a vyzvěte děti, aby opakovaly po vás: „Say with me, hello.“


Něco navíc:

 • Zahrajte si pohybovou hru. Nechte děti běhat nebo chodit po místnosti: „Run/Walk around, please.“ Jednou za čas je zastavte (buď pusťte hudbu na CD a přehrávač periodicky vypínejte, nebo pouze řekněte: „Stop.“) a vyzvěte je, aby se navzájem pozdravily s nejbližším hráčem: „Stop, say hello.“ Další příkazy, které můžete použít: „Jump 3 times. Hop 2 times. Sit down. Stand up.“
 • Nechte děti namalovat sebe s kamarádem/kamarádkou – udělejte vernisáž obrázků.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is in the clip?“ Kdo je v klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se ještě jednou na DVD klip podívat.
„Stand in a circle.“ Postavte se do kruhu.
„Let´s roll the dice.“ Pojďme hodit kostkou.
„Count with me.“ Počítejte se mnou.
„Who´s this?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve.“ To je S-S-S… Steve.
„Hello Steve (Maggie).“ Ahoj Steve (Maggie).
„Say with me, hello Steve!“ Říkejte se mnou, ahoj Steve!
„Colour the picture.“ Vybarvěte obrázek.
„Run/Walk around, please.“ Běhejte/Choďte kolem, prosím.
„Stop, say hello.“ Zastavte se a pozdravte se.
„Jump 3 times. Hop 2 times. Sit down. Stand up.“ Skočte 3x. Poskočte na jedné noze 2x. Posaďte se. Stoupněte si.

Návrat do:
01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012