01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

1.0 Velká kostka (Big Dice)

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje základní číslovky od 1 do 6 a některá slovesa pohybu, které spojuje do jazykové struktury: Prosím, + rozkaz + číslovka násobná: „Please, (jump three times).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracejte a dále je upevňujte. Týmová pohybová hra pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Téma: Slovesa pohybu (Action verbs), Číslovky (Numbers)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

1.1 Ahoj Steve a Maggie! (Hello Steve and Maggie!)

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list představuje hlavní postavy publikace – Steva a Maggie. Zároveň procvičuje pozdravy a některá slovesa pohybu. Úkolem je odpovědět na jednoduché dotazy lektora, vybarvit obrázek a seznámit se s postavičkami, které budou provázet děti většinou materiálů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.  


Téma: Pozdravy (Hello Steve and Maggie), Slovesa pohybu (Action Verbs)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-01.1.pdf

1.2 Řekni a udělej (Say and Do)

Pracovní list dále prohlubuje a procvičuje počítání, číslovky a pohybová slovesa. Cílem je zjistit správný počet teček na kostkách. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Pohybová hra v sekci „Něco navíc“ pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu.

Téma: Téma: Slovesa pohybu (Action verbs), Číslovky (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-01.2.pdf

1.3 V tělocvičně (In the Gym)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR. Úkolem je rozpoznat a předvést různé způsoby pohybu a spočítat na obrázku cvičence pohybující se stejným způsobem. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Slovesa pohybu (Action Verbs), Čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-01.3.pdf

1.4 Steve a duha (Steve and the Rainbow)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání lektora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Slovesa pohybu (Action Verbs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-01.4.pdf

1.5 Kolik lidí? (How many people?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních sloves a číslovek 1-6. Úkolem je nalézt příslušnou hrací kostku, respektive číslo, dle instrukcí. Následně pak pojmenovat úkony, které předvádějí skupiny lidí, a spojit tyto skupiny s příslušným číslem znázorněným hrací kostkou. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers) a slovesa (Verbs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 1.5.pdf

1.6 Bludiště (Maze)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních sloves (hop, run, jump, walk, stand up, sit down) a číslovek 1-6. Úkolem je projít od postavy bludištěm až k určité hrací kostce, respektive číslu. Následně pak pojmenovat jak čísla, tak úkony, které předvádějí jednotliví lidé. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers) a slovesa (Actions)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 1.6-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012