7.7 Co máš rád? (What do you like?)
(07. Food (Jídlo))

Připojený soubor: level1-07.7.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s různými jídly (případně reálná jídla), větší obrázky „palec nahoru“ a „palec dolů“ (mám rád/nemám rád), pracovní list, tužky, případně pastelky

Shrnuti:

Pracovní list upevňuje znalost slovíček daného tématu (apple, banana, cake, sandwich, pizza, salad = jablko, banán, dort, obložený chléb, pizza, míchaný salát) a procvičuje jejich použití ve vazbě ‘I like/don’t like (bananas).‘ („Mám/Nemám rád…“) Úkolem je dle diktátu zakroužkovat příslušný obrázek palce, který představuje oblibu/neoblibu daného jídla. Děti si mohou nakonec obrázky vybarvit a společně je komentují nebo popisují. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2. Sborově o jednotlivých kartičkách říkejte ‘I like/don’t like (bananas).’ Pravidelně střídejte kladnou a zápornou větu a povzbuzujte děti, aby vždy současně ukazovaly palec nahoru/dolů.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: ‘Sit down, please.’

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na jednotlivá jídla a požádejte děti, aby je pojmenovaly (nejlépe celá skupina najednou): „What is it?“ Vždy chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: ukažte na příslušný obrázek a řekněte „It’s a sandwich/an apple/pizza/a banana/a cake/salad.“, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a pochvalte je „Well done!/Good job!“ Pro lepší udržení pozornosti můžete ukazovat na obrázky náhodně, stejně tak měňte rychlost ukazování. POZOR: Dbejte na správné použití neurčitého členu (a sandwich X an apple X pizza).
  • Nyní ukažte dětem úkol, který budou později provádět: ukažte na první obrázek a řekněte změněným hlasem (předstírejte, že jste postava na obrázku): „I like a sandwich.“ a ukažte svůj palec nahoru. Zároveň tužkou naznačte kroužek kolem obrázku příslušného palce na pracovním listu.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
  • Společně s dětmi začněte plnit úkol stejným způsobem, jaký jste jim ukázal/a. Postupně ukazujte na všechny postavy a diktujte změněnými hlasy. Střídejte kladné a záporné věty.
  • Nakonec se můžete vrátit k jednotlivým postavám, postupně na ně ukazovat a ptát se: „Does he/she like (a sandwich)?“ Vyzvěte děti, aby reagovaly zvednutím palce. Vyčkejte na reakce, zformulujte příslušnou odpověď a vyzvěte děti, aby ji s vámi zopakovaly: „Yes, he/she likes (a sandwich).“ nebo „No, he/she doesn’t like (a sandwich).“

Něco navíc:

  • Děti si mohou obrázky dle libosti vybarvit a následně vystavit. Společně pak můžete jednotlivé postavy a jejich preference v jídle komentovat: ‘He is wearing (blue trousers)./ He’s got (blue trousers). He likes (a sandwich).’ Nebo si zahrát hádací hru, kdy jeden komentuje obrázek bez ukázání a ostatní se snaží uhodnout, o kterém mluví.

Potřebné fráze:

Make a circle.’ Utvořte kroužek.
I like/don’t like (bananas).’ Mám rád/nemám rád (banány).
Sit down, please.’ Posaďte se, prosím.
What is it?“ Co je to?
It’s a sandwich/an apple/pizza/a banana/a cake/salad.“ To je obložený chléb/jablko/pizza/banán/dort/salát.
Well done!/Good job!“ Výborně!
I like a sandwich.“ Mám rád obložený chléb.
Does he/she like (a sandwich)?“ Má rád/ráda (obložený chléb).
Yes, he/she likes (a sandwich).“ Ano, má rád/ráda (obložený chléb).
No, he/she doesn’t like (a sandwich).“ Ne, nemá rád/ráda (obložený chléb).
He is wearing (blue trousers)./ He’s got (blue trousers). He likes (a sandwich).’ Má na sobě modré kalhoty. Má rád obložený chléb.

Návrat do:
07. Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012