2.6 Balónky (Balloons)
(02. Colours (Barvy))

Připojený soubor: 2.6-pl.pdf

Téma: Barvy (Colours) a čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s barvami (nebo příslušně barevné papíry/pastelky/Lego kostičky atd.), pracovní list, pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple), případně barevné balónky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních barev (red, green, blue, yellow, orange, purple) a opakuje číslovky 1-6. Úkolem je vybarvit číslovky a po projití bludištěm i balónky barvou dle diktátu a napsat na balónky čísla shodná s číslem na oblečení dítěte, které jej drží. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.9.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na čísla na oblečení postaviček a požádejte děti, aby pojmenovaly jakékoliv číslo: „What number is it?” Chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: ukažte na příslušné číslo a řekněte „It’s number one.”, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a pochvalte je „Well done!/Good job!” Ukazujte střídavě na čísla (zrychlujte, vracejte se ke stejným číslům atd.) a vždy se ptejte: „What number is it?”

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. V duchu si vyberte jedno číslo a jednu barvu pastelky a řekněte: „Colour number 3 red.” Chvilku předstírejte, že na svém stole hledáte červenou pastelku (můžete i doplnit verbálně: „Where is red?” než jí vezmete do ruky a ukážete dětem a zeptejte se: „Is it red?” a sám/sama odpovězte, pokud děti mlčí: „Yes, it is!” (doplňte neverbálně – např. palec nahoru, pokývání…) Nyní naznačte vybarvování číslovky, a poté se vydejte najít bludištěm příslušný balónek a naznačte jeho vybarvování: „Follow the line and colour the balloon.” Nakonec naznačte psaní čísla 3 do rámečku v balónku: „Write number three on the balloon.”

  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Společně s dětmi začněte plnit úkol stejným způsobem, jaký jste jim ukázal/a. Postupně diktujte zadání a dejte dětem vždy dost času úkol splnit: „Colour number (X) red/blue/green/yellow/orange/purple).”

  • Nyní nechte děti projít bludištěm a vybarvit i příslušné balónky: Colour the balloons.”

  • Nakonec si děti balónky očíslují: „Write the numbers on the balloons.”

Něco navíc:

  • Zahrajte si pohybovou hru s opravdovými balónky. Připravte si barevné balónky ve výše zmíněných barvách. Nafouknout je můžete společně s dětmi a pojmout aktivitu jako procvičení: „Take a blue balloon. Blow it up.” nebo si balónky nafoukněte dopředu sami. Děti postavte do kruhu a jednomu dítěti dejte do ruky balónek s otázkou: „What colour is it?” odpověď vyžadujte od celé skupinky najednou: „It’s blue.” Nyní naznačte, aby děti balónek odpinkávaly: „Punch the balloon.” a při tom komentovaly jeho barvu: „What colour is it?”, „It’s blue.” Po krátké chvíli můžete změnit balónek a procvičovat jinou barvu. Zanedlouho přidejte do kruhu další balónek a postupně další tak, že se budou v kruhu děti snažit udržet všechny balónky ve vzduchu a vždy popisovat jejich barvy.

Potřebné fráze:

Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What number is it?” Jaké je to číslo?
It’s number one.” To je číslo jedna.
Well done!/Good job!” Dobře!
Colour number 3 red.” Vybarvi číslo 3 červeně.
Where is red?” Kde je červená?
Is it red?” Je to červená?
Yes, it is!” Ano, je!
Follow the line and colour the balloon.” Jděte po čáře a vybarvěte balonek.
Write number three on the balloon.” Napište číslo 3 na balónek.
Colour number (X) red/blue/green/yellow/orange/purple.” Vybarvěte číslo (X) červeně/modře/zeleně/žlutě/oranžově/fialově.
Colour the balloons.” Vybarvěte balónky.
Take a blue balloon. Blow it up.” Vezmi modrý balónek. Nafoukni ho.
Punch the balloon.” Odpinkni balónek.

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012