02. Colours (Barvy)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

2.0 Procházka duhou (Rainbow Walk)

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje šest barev duhy (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová) a spojuje je do jazykové struktury: To je + barva: „It´s (red).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak pomocí TPR technik tyto jazykové struktury dále procvičuje. Cílem je sesbírat co nejvíce předmětů daných barev.

Téma: Barvy (Colours)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

2.1 Barvy (Colours)

Shrnutí: Procvičovací DVD klip se vrací k jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list pak tyto struktury procvičuje s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání od lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Barvy (Colours
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-02.1.pdf

2.2 Žonglér (The Juggler)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání lektora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-02.2.pdf

2.3 Malíř (The Artist)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je vybarvit kaňky barvou, kterou určí lektor. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-02.3.pdf

2.4 Vybarvuj podle čísel (Colour by Numbers)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň opakuje Číslovky (Numbers) a počítání. Úkolem je vybarvit obrázek dle číselných kódů (počty teček na hrací kostce). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-02.4.pdf

2.5 Řady čísel (Lines of Numbers)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost barev a opakuje základní číslovky 1-6. Úkolem je doplnit dané číselné řady a vybarvit číslovky dle zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Barvy (Colours) a Čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 2.5.pdf

2.6 Balónky (Balloons)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních barev (red, green, blue, yellow, orange, purple) a opakuje číslovky 1-6. Úkolem je vybarvit číslovky a po projití bludištěm i balónky barvou dle diktátu a napsat na balónky čísla shodná s číslem na oblečení dítěte, které jej drží. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Barvy (Colours) a čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 2.6-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012