11.7 Narozeninová oslava (Birthday Party)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.7.pdf

Téma: Svátky (Celebrations), Barvy (Colours), Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje témata Číslovky (Numbers), Barvy (Colours) a slovesa pohybu (Action Verbs). Pracovní list dále rozvíjí i logické uvažování a orientaci v obrázku. Úkolem je nalézt postavy předvádějící stejnou aktivitu, spočítat je a spojit navzájem čárou. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7 (Toys).
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 12.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Seznamte děti s obrázkem a úkolem – ukazujte na pracovním listě a zároveň pokládejte dotazy k obrázku (s odpovědí vždy vyčkejte a snažte se nechat děti odpovědět samostatně, případně jim pomozte – viz níže): „Who is it?“ Začněte odpověď: „It´s S-S-S…“, případně dokončete odpověď: „… Steve (Maggie)“ a pokračujte: Steve je na narozeninovém večírku.: „Steve is at a birthday party.“ Dále ukazujte na další postavy a ptejte se, co dělají: „What is he/she doing?“ Začněte odpověď: „He/She is…“, předveďte danou aktivitu a případně odpověď dokončete: „… jumping/hopping/sitting/standing.“
  • Nyní dětem vysvětlete, že budete společně hledat a počítat postavy, které dělají stejnou aktivitu: „How many people are hopping?“ Odpovězte: „Count with me, one, two, yes, two people are hopping.“ A naznačte, že je spojujete čárou: „Draw the line here…“
  • Rozdejte pracovní listy a zopakujte dotaz: „How many…“ K tomu úkol: „Draw the line here.“ Stejným způsobem pokračujte i u ostatních postav.

Něco navíc:

  • Pomocí tohoto pracovního listu můžete zopakovat i barvy a ještě jednou číslovky – určujte kolik a jakou barvou mají děti vybarvit balonky: „Colour three balloons red, two balloons purple, five balloons yellow…“ (Barvy a počty si zvolte libovolně.) Procházejte mezi dětmi a kontrolujte správnost provedení úkolu, event. pomáhejte s jeho provedením individuálně.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve (Maggie).“ To je S-S-S… Steve/Maggie.
„Steve is at a birthday party.“ Steve je na oslavě narozenin.
„What is he/she doing?“ Co dělá (on/ona)?
„He/She…is…jumping/hopping/sitting/ standing…“ On/Ona… skáče, poskakuje na jedné noze/ sedí / stojí…
„How many people are hopping?“ Kolik lidí poskakuje na jedné noze?
„Count with me, one, two, yes, two people are hopping.“ Počítejte se mnou, jeden dva, ano, dva lidi poskakují na jedné noze.
„Draw the line here.“ Nakreslete čáru sem.
„Colour three balloons red, two balloons purple, five balloons yellow…“ Vybarvěte tři balonky červeně, dva balonky fialově, pět balonků žlutě…

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012