11.4 Vytvoř si strašidelnou dýni (Make your Scary Pumpkin)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.4.pdf

Téma: Svátky (Celebrations), Obličej (Face) pro úroveň 2

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), čisté papíry A4

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR a předdstavuje slovíčka tématu Obličej (Face). Zároveň rozvíjí jemnou motoriku (střihání, lepení), kreativitu a prostorovou představivost. Úkolem je vytvořit si vlastní strašidelnou dýni nalepením vystřižených částí do obrázku dýně. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
 • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si druhou část pracovního listu (části obličeje dýně – 11.4b) a držte ji před sebou obrázky k dětem. Společně s dětmi se seznamte s obrázky – ukazujte na pracovním listě a zároveň pokládejte dotazy k obrázkům (s odpovědí vždy vyčkejte a snažte se nechat děti odpovědět, případně jim pomozte – viz níže): „What is it?“ Začněte odpověď: „It´s a m-m-m…“, vyčkejte a pobídněte děti k odpovědi mimicky (kývejte hlavou, pokyňte rukou atd.), případně odpověď dokončete: „… mouth, yes, great.“ Pokračujte stejně pro ostatní části obličeje („It´s a nose. They are eyes.“).
 • Vysvětlete dětem, že si mají zvolit jedny oči, jeden nos a jednu pusu a ty pak vystřihnout: „Cut the eyes, a nose and a mouth.“ Zároveň naznačujte střihání.
 • Rozdejte dětem tuto druhou část pracovního listu (11.4b) a nůžky. (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a nůžky až nyní!) Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte první úkol: „Cut out the eyes, a nose and a mouth.“ A opět naznačte střihání. Choďte mezi dětmi a kontrolujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte.
 • Nyní se opět postavte čelem k dětem a ukažte jim první část pracovního listu (prázdná dýně – 11.4a) a zadejte další úkol – položení částí obličeje na správné místo na dýni: „Make your pumpkin.“ Zároveň naznačte přikládání vystřižených obrázků (můžete si půjčit obrázky od jednoho dítěte a na svém pracovním listě názorně ukázat).
 • Rozdejte první část pracovního listu (prázdnou dýni – 11.4a), zopakujte zadání úkolu – viz výše a nechte děti chvíli pracovat samostatně. Choďte mezi dětmi a kontrolujte správnost vypracování úkolu.
 • Nyní zadejte poslední část úkolu – lepení: „Glue the face on your pumpkin.“ Doplňte mimikou. Rozdejte lepidla a nechte děti dokončit dýni.
 • Dýně si vystavte, můžete se k nim vrátit v dalších hodinách a využít je k opakování slovíček obličeje.

Něco navíc:

 • Zbylé části obličeje můžete využít na samostatné vytvoření dýně – děti si základ dýně nakreslí na čistý papír a mohou si na ni nalepit vystřižené části z pracovního listu. Obrázek si mohou také vybarvit: „Colour your picture.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a m-m-m… mouth, yes, great.“ To je p-p-p… pusa, ano, výborně.
„Cut out the eyes, a nose and a mouth.“ Vystřihněte oči, nos a pusu.
„Make your pumpkin.“ Vytvořte si svou dýni.
„Glue the face on your pumpkin.“ Přilepte obličej na svou dýni.
„It´s a nose. These are eyes.“ To je nos. To jsou oči.
„Colour your picture.“ Vybarvěte obrázek.

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012