11.2 Velikonoce (Easter)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.2.pdf

Téma: Svátky (Celebrations)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s tématem Doma (At Home), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje Číslovky (Numbers), Doma (At Home) a Barvy (Colours). Úkolem je najít a spočítat schovaná velikonoční vajíčka a vybarvit je dle instrukcí lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
 • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Společně s dětmi se seznamte s obrázkem – ukazujte na pracovním listě a zároveň pokládejte dotazy k obrázkům (s odpovědí vždy vyčkejte, snažte se nechat děti odpovědět, případně jim pomozte – viz níže): „Who is it?“ Vyčkejte, mimicky děti povzbuďte a pomozte: „It´s S-S-S…“. Pokud je to nutné, dokončete odpověď: „… Steve!“ Stejně pokračujte i u ostatních částí obrázku: „What is it?“ – „It is a d-d-d… door, yes, well done.“ („window, sofa, chair, table, TV.“) Nakonec ukažte na vajíčka v bublině nad Stevovou hlavou a představte nové slovíčko: „Look, Steve has got two Easter eggs.“
 • Vysvětlete dětem, že budou vybarvovat vajíčka tak, jak jim řeknete – uveďte příklad – vyzvěte děti, aby vybarvily dvě vajíčka červeně: „Colour two eggs red.“ Zároveň si vezměte červenou pastelku a naznačte vybarvování vajíček.
 • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukci k úkolu: „Colour two eggs red.“ Opět naznačte červenou pastelkou vybarvování. Choďte mezi dětmi a kontrolujte správnost provedení úkolu a pomáhejte. Postup opakujte i pro ostatní vajíčka v pokoji (použijte již známé barvy: green, blue, red, yellow, orange, purple) – např.: „Colour one egg blue. Colour three eggs green.“
 • Vyzvěte děti, aby doplnily barevná vajíčka do Stevovy myšlenky: „Copy the colourful Easter eggs here.“ Zároveň ukažte na bublinu u Stevovy hlavy a na vajíčka v pokoji – naznačte, že je mají děti překreslit do bubliny. Choďte mezi dětmi a pomáhejte, kontrolujte správnost provedení úkolu.
 • Nakonec si děti mohou celý obrázek vybarvit dle vlastní fantazie: „Colour the picture.“

Něco navíc:

 • Zahrajte si hru „Easter Egg Hunt“ (Hledání velikonočních vajíček).
 • Postavte děti k jedné straně místnosti čelem ke zdi, rychle po místnosti schovejte kartičky s obrázky (flashcards), které jste používali na začátku (nábytek). Nechte děti otočit se a vyzvěte je, aby každý sebral co nejvíce kartiček: „Find the cards.“
 • Za každou nalezenou kartičku může dítě získat dva body – jeden za nalezení kartičky a jeden za správné pojmenování obrázku: „What is it?“ Pokud se splete, má možnost pojmenovat kartu a získat bod někdo jiný. Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.
 • Hru můžete hrát i ve družstvech.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Prosím, posaďte se.
„Who is it?“ – „It´s S-S-S… Steve!“ Kdo je to? – To je S-S-S… Steve!
„What is it?“ – „It´s a d-d-d… door.“ Co je to? – To jsou d-d-d… dveře.
„Look, Steve has got two Easter eggs.“ Podívejte, Steve má dvě velikonoční vajíčka.
„Colour two eggs red.“ Vybarvěte dvě vejce červeně.
„Colour one egg blue.“ Vybarvěte jedno vejce modře.
„Colour three eggs green.“ Vybarvěte tři vejce zeleně.
„Copy the colourful Easter eggs here.“ Zkopírujte barevná velikonoční vajíčka sem.
„Colour the picture.“ Vybarvěte obrázek.
„Find the cards.“ Najděte karty.

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012