11.8 Rozbitá vejce (Broken Eggs)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.8.pdf

Téma: Velikonoce (Easter) + opakování (Review)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) následujících témat: U4 oblečení, U5 hračky, U6 doma, U7 jídlo, pracovní list a pastelky.

Shrnuti:

Pracovní list opakuje a procvičuje jazyk z lekcí 1-9 na pozadí tématu Velikonoce. Úkolem je dle diktátu vybarvit velikonoční vajíčka. Poté děti společně komentují obrázek a procvičují již známý jazyk z lekcí 1-9 za použití vazby ‘It’s a (teddy bear).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7. Děti rozdělte do týmů a každému týmu dejte sadu obrázkových karet daných témat (každý tým dostane alespoň 2 témata – např. 4 karty oblečení a 4 karty hračky). Uspořádejte závod, který tým nejdříve roztřídí karty dle témat. Další krok bude pojmenovat karty tématu, který vy určíte, za použití vazby ‚It’s a (teddy bear).’ pokud možno celou větou nebo popsat barvy vyskytující se na kartách. Nakonec požádejte děti, aby se usadily: ‘Sit down, please.’

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem a jednoduše obrázek komentujte: „Look, they are eggs. They are broken!” (doplňte smutným obličejem) Nyní ukazujte na jednotlivé věci v rozbitých vejcích, ptejte se na ně a pomáhejte s odpovědí. Vždy vyzvěte děti, aby odpovídaly s vámi: „What is it? It’s a s-s-s sofa! Well done!”
  • Ukažte dětem, jak budete společně postupovat v práci s listem. Nejprve vezměte do ruky pastelku (např. modrou), ukažte na první vejce a řekněte: „Colour the egg with the salad blue.” a naznačte vybarvování vejce modrou pastelkou.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
  • Společně s dětmi nejdříve zopakujte věci v rozbitých vejcích tak, že na ně budou ukazovat dle vašeho zadání: „Touch (a teddy bear).” Sledujte, kam děti ukazují a následně ukažte příslušnou věc i na svém pracovním listu. Střídejte rychlost příkazů a vracejte se i k již ukázaným věcem.
  • Nyní společně dle vašeho diktátu vybarvíte jednotlivá vejce. Postupně zadávejte úkoly: „Colour the egg with (the teddy bear/salad, sofa/trousers/banana/sandwich/dinosaur/ chair) (red/blue/green/yellow/orange/purple).”

Něco navíc:

  • VARIANTA: Místo vybarvování vajec mohou děti dle vašeho diktátu vybarvovat jednotlivé věci v rozbitých vejcích: „Colour (the teddy bear) (yellow).” Samotné skořápky si pak mohou vybarvit dle své fantazie.
  • Zahrajte si hru ‘Sweets and Spiders’ přizpůsobenou tématu Velikonoce: Dopředu si nakreslete na čtvrtky/papíry velikosti A4 6 velkých vajec a vybarvěte je výše zmíněnými barvami (např. red egg/blue egg…). Nejprve si zopakujte slovíčka tématu/témat (např. hračky a zvířata), se kterými budete hru hrát. Rozdělte děti do 2 družstev a rozprostřete do řady vejce na stůl/zem. Děti zavřou oči: „Close your eyes, please.“ a vy schovejte pod papíry s vejci obrázkové karty předem dohodnutých témat. Druhé sady těchto karet rozmístěte na viditelném místě jako pomůcku (viz níže). Nyní děti oči otevřou: „Open your eyes, please.“ a začne hrát tým A. Úkolem je uhodnout, jaký obrázek se skrývá pod určitým vejcem. Vyhrává ten tým, který uhodne celou řadu obrázků pod vejci najednou. Tým A začne hádat. Snažte se klást otázky: „What’s in the blue egg?” „It’s a cat.” Odkryjte 1. vejce v řadě a společně zjistěte, co „v něm“ je. Pokud tým A uspěje, pokračuje dalším obrázkem. Pokud ale neuspěje, obrázek přiklopte opět vejcem a pokračuje tým B opět od začátku. Tým B nyní již zná obrázek pod 1. vejcem a zkusí jej pojmenovat. Pokud to neumí, mohou si říci o radu tak, že ukáží na příslušný obrázek na druhé sadě karet, které jste si vystavili jako pomůcku, a zeptá se: „What is it?“ Vy odpovíte „It’s (a cat).“ Týmy se střídají, dokud jeden tým nepojmenuje správně všechny věci v řadě najednou.

Potřebné fráze:

Make two teams.” Utvořte 2 družstva.
Put the cards/pictures in groups.” Dejte kartičky/obrázky do skupin.
Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What is it?” Co to je?
It’s (a teddy bear).” To je medvídek.
Look, they are eggs. They are broken!” Podívejte se, to jsou vajíčka. Jsou rozbitá!
Touch (a teddy bear).” Ukažte na (medvídka).
Colour the egg with (the teddy bear/salad, sofa/trousers/banana/sandwich/dinosaur/ chair) (red/blue/green/yellow/orange/purple).” Vybarvěte vajíčko s (medvídkem/salátem/ pohovkou/kalhotami/banánem/obloženým chlebem/dinosaurem/židlí) (červeně/ modře/zeleně/žlutě/oranžově/fialově).
What’s in the blue egg?” Co je v modrém vejci?
It’s a cat.” Je to kočka.
Colour (the teddy bear) (yellow).” Vybarvěte (medvídka) (žlutě).
Close your eyes, please.” Zavřete, prosím, oči.
Open your eyes, please.” Otevřete, prosím, oči.
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012