03. Body Parts (Části těla)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

3.0 Kde je mé břicho? (Where is My Tummy?)

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje části těla (hlava, paže, noha, břicho, ruka, chodidlo) a spojuje je do jazykové struktury: To je + část těla: „It´s a (head).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Pohybová hra pak pomocí TPR technik tyto jazykové struktury dále procvičuje.

Téma: Části těla (Body Parts)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

3.1 Maggie čaruje (Maggie is Doing Magic)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je dokreslit chybějící části postav. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla (Body Parts)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-03.1.pdf

3.2 Na koupališti (At the Swimming Pool)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje číslovky (numbers) a počítání. Úkolem je rozpoznat jednotlivé části koupajících se těl a určit jejich počet. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla (Body Parts)

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-03.2.pdf

3.3 Klaun (Clown)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň opakuje téma Barvy. Úkolem je vybarvit části těla klauna dle zadání lektorem (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla (Body Parts)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-03.3.pdf

3.4 Rozbitá těla (Broken Bodies)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň procvičuje jemnou motoriku (střihání a lepení) a prostorovou představivost. Úkolem je doplnit chybějící části těla chlapci a dívce. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla (Body Parts)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-03.4-2listy.pdf

3.5 Schované části těla (Hidden Body Parts)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a zároveň opakuje základní barvy, případně číslice 1-6. Úkolem je nalézt a vybarvit části těla dle instrukcí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla (Body Parts)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-03.5.pdf

3.6 Příšerky (Monsters)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost základních částí těla (head, arm, leg, tummy, hand, foot). Pomocí tohoto pracovního listu však můžete zopakovat i základní barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple), případně i číslovky 1-6. Úkolem je najít část těla, která k dané příšerce nepatří (má jinou barvu nebo vzor) a zakroužkovat ji. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Části těla (Body Parts)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 3.6-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012