06. At Home (Doma)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

6.0 Který dům? (Which House?)

Příběhový DVD klip pomocí krátkého humorného příběhu představuje 6 kusů vybavení domu a zapojuje je do jazykové struktury: To je + barva + část vybavení domu: „It´s a (green sofa).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak dále upevňuje nová slovíčka především pomocí technik TPR.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

6.1 Symetrické kreslení (Symmetry Drawing)

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je dokreslit druhou polovinu obrázků nábytku. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.1-3listy.pdf

6.2 Pokoj s výřezy (A Room with Cut-outs)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, rozvíjí postřeh a prostorovou orientaci. Úkolem je najít správný výřez obrázku a spojit jej s příslušným místem v obrázku pokoje. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.2.pdf

6.3 Přeplněný pokoj (Crowded Room)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň opakuje předešlá témata (barvy, čísla). Úkolem je vybarvit části obrázku dle zadání lektora a spočítat nábytek. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.3.pdf

6.4 Pexeso – nábytek (Pairs – Furniture)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje slovíčka tématu Barvy a rozvíjí jemnou motoriku (vybarvování a střihání). Následná stolní hra rozvíjí schopnost spolupráce a společné hry. Úkolem je vybarvit obrázky, vystřihat je a poté hrát známou hru, „pexeso“. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: Stolní hra a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.4.pdf

6.5 Vytvoř si pokoj (Make your Room)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň opakuje slovíčka z předchozích lekcí (Barvy) a rozvíjí jemnou motoriku (střihání). Úkolem je vybarvit nábytek dle zadání, vystřihnout jej a nalepit do pokoje. Úkol též podporuje samostatnost a individuální kreativitu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.5-2listy.pdf

6.6 Můj pokoj snů (My Dream Room)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a opakuje základní barvy. Úkolem je určit části pokoje, vybarvit obrázek a poté jej popsat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.6.pdf

6.7 Vybarvi a najdi (Colour and Find)

Pracovní list upevňuje znalost slovíček daného tématu (chair, table, TV, window, door, sofa = židle, stůl, televize, okno, dveře, pohovka) a procvičuje jejich použití ve vazbě ‘It’s a (green door).‘ Zároveň opakuje a procvičuje použití základních barev (yellow, red, blue, green, orange, purple). Úkolem je dle čísel vybarvit jednotlivé plošky obrázku a identifikovat předměty, které se po vybarvení objeví. Nakonec děti společně komentují vybarvené obrázky pomocí výše zmíněné vazby („To jsou zelené dveře.“). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Doma (At Home), barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level1-06.7.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012