Jazykové aktivity pro úroveň 1

01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

V této kapitole se děti seznámí s postavičkami Stevem a Maggie, kteří je budou provázet celým kurzem. Dále se naučí základní pozdravy („Hello.“ „Bye bye.“), některá slovesa pohybu – stoupnout si, posadit se, skákat, hopsat na jedné noze, běžet, jít (Action Verbs – stand up, sit down, jump, hop, run, walk) a číslovky od 1 do 6 (Numbers – one, two, three, four, five, six) a vše se naučí spojit do jazykové struktury: Prosím, + rozkaz + číslovka násobná: „Please, (jump three times).“

02. Colours (Barvy)

V této kapitole se děti seznámí s 6 barvami duhy – červenou, zelenou, modrou, žlutou, oranžovou, fialovou (red, green, blue, yellow, orange, purple) a naučí se je spojit se slovesem „být“, čímž vznikne jazyková struktura: To je + barva: „It´s (red).“ 

03. Body Parts (Části těla)

V této kapitole se děti seznámí se základními částmi těla – hlava, paže, noha, břicho, ruka, chodidlo (head, arm, leg, tummy, hand, foot) a naučí se je spojit do jazykové struktury: To je + část těla: „It´s a (head) / They are (hands).“

04. Clothes (Oblečení)

Tato kapitola dětem představí 6 druhů oblečení – kalhoty, čepice, bunda, šaty, triko, šortky (trousers, hat, coat, dress, T-shirt, shorts). Děti se v ní naučí tato nová slovíčka spojovat do jazykové struktury: To je + oblečení: „It´s a (hat). They are trousers.“

05. Toys (Hračky)

V této kapitole se děti naučí 6 hraček – míč, panenka, autíčko, mašinka, dinosaurus, medvídek (ball, doll, car, train, dinosaur, teddy bear), zopakují si základní barvy a naučí se, jak vše spojit do jazykové struktury: To je + barva + hračka: „It´s a (red car).“

06. At Home (Doma)

V této kapitole se děti seznámí s 6 předměty, které se obvykle vyskytují ve vybavení místnosti – TV, pohovka, stůl, židle, okno, dveře (TV, sofa, table, chair, window, door). Dále si zopakují základní barvy a naučí se vše začlenit do jazykové struktury: To je + barva + část vybavení domu: „It´s a (green sofa).“ 

07. Food (Jídlo)

V této kapitole se děti seznámí s šesti druhy jídel – jablko, banán, dort, obložený chléb (sendvič), pizza, salát (apple, banana, cake, sandwich, pizza, salad) a naučí se je používat v jazykových strukturách: Mít rád + jídlo: „I like (bananas).“ Případně:  Máš rád + jídlo?: „Do you like (bananas)?“

08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tato kapitola dětem představí šest domácích mazlíčků – kočka, pes, had, pavouk, ryba, pták (cat, dog, snake, spider, fish, bird) a přídavná jména velký/malý (big/small). Společně s již známou jazykovou strukturou „It´s a“ se děti vše naučí spojit do vazby: It´s a + big/small + pet a s jazykovou strukturou „like“ do vazby: I like/don´t like + pets/animals.

09. The Garden (Zahrada)

V této kapitole se děti seznámí s šesti věcmi, které se často vyskytují na zahradě – strom, květina, jezírko/rybníček, skluzavka, houpačka, prolézačka (tree, flower, pond, slide, swing, climbing frame) a zopakují přídavná jména „big/small“. Společně s již známou jazykovou strukturou „It´s a“ se vše pak naučí spojit do vazby: To je + malý/velký + zařízení zahrady: „It´s a big slide.“ Tato kapitola rovněž představuje některé základní předložky místa: on, under, in, behind, next to, in front of.

10. Review (Opakování)

V této kapitole si děti zopakují slovní zásobu a jazykové struktury z předchozích 9 lekcí zejména formou práce s pracovními listy.

11. Celebrations (Svátky)

V této kapitole se děti seznámí s jazykovými strukturami, které se pojí s několika významnými svátky a oslavami jako Vánoce, Velikonoce, Halloween, letní prázdniny či dovolená a oslava narozenin (Christmas, Easter, Halloween, Summer Holiday, Birthday). 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012