MATEMATIKA/MATHEMATICS

Zpět do sekce Tematická slovní zásoba

Čísla/Numbers

Česky:Anglicky: 
číslo number number.mp3
čtrnáct fourteen fourteen.mp3
čtyři four four.mp3
čtyřicet forty forty.mp3
deset ten ten.mp3
devadesát ninety ninety.mp3
devatenáct nineteen nineteen.mp3
devět nine nine.mp3
dvacet twenty twenty.mp3
dvanáct twelve tvelwe.mp3
dvě two two.mp3
jedenáct eleven eleven.mp3
jedna one one.mp3
nula zero zero.mp3
osm eight eight.mp3
osmdesát eighty eighty.mp3
osmnáct eighteen eighteen.mp3
padesát fifty fifty.mp3
patnáct fifteen  
pět five five.mp3
sedm seven seven.mp3
sedmdesát seventy seventy.mp3
sedmnáct seventeen seventeen.mp3
sto hundred hundred.mp3
šedesát sixty sixty.mp3
šest six six.mp3
šestnáct sixteen sixteen.mp3
tři three three.mp3
třicet thirty thirty.mp3
třináct thirteen thirteen.mp3

Geometrické tvary/Geometric Shapes

Česky:Anglicky: 
čtverec square square.mp3
kruh circle circle.mp3
obdélník rectangle rectangle.mp3
trojúhelník triangle triangle.mp3

Početní operace/Arithmetic Operations

Česky:Anglicky: 
5 + 4 = 9 5 + 4 = 9 vypocet1.mp3
7 - 2 = 5 7 - 2 = 5 vypocet2.mp3
minus minus minus.mp3
plus plus plus.mp3
rovná se equals equals.mp3

Ostatní/Other

Česky:Anglicky: 
kolik how much how-much.mp3
kolik how many how-many.mp3
méně less less.mp3
více more more.mp3

Zpět do sekce Tematická slovní zásoba


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close