Slovní zásoba (Wordbank)

Tematická slovní zásoba

Následující audio soubor obsahuje slovní zásobu, která vychází z tematických oblastí probíraných v 1. a 2. třídách ZŠ. Soubor je namluven rodilým mluvčím a obsahuje doporučenou aktivní a pasivní slovní zásobu rozdělenou podle tematických skupin.

Všeobecný Classroom Language

Zde uvedenou slovní zásobu tvoří slova, slovní spojení a fráze, které pedagog běžně používá v hodinách bez ohledu na probíraná témata.

Specifický Classroom Language

V této části wordbank naleznete slovní zásobu k jednotlivým aktivitám, které jsou obsažené v publikaci. Před realizací aktivity z určité kapitoly/tematické oblasti může pedagog vyslechnout anglická slova a fráze využívaná v aktivitě (včetně classroom language).


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close