Slovní zásoba (Wordbank)

Tematická slovní zásoba

Následující audio soubor obsahuje slovní zásobu, která vychází z tematických oblastí probíraných v 1. a 2. třídách ZŠ. Soubor je namluven rodilým mluvčím a obsahuje doporučenou aktivní a pasivní slovní zásobu rozdělenou podle tematických skupin.

Všeobecný Classroom Language

Zde uvedenou slovní zásobu tvoří slova, slovní spojení a fráze, které pedagog běžně používá v hodinách bez ohledu na probíraná témata.

Specifický Classroom Language

V této části wordbank naleznete slovní zásobu k jednotlivým aktivitám, které jsou obsažené v publikaci. Před realizací aktivity z určité kapitoly/tematické oblasti může pedagog vyslechnout anglická slova a fráze využívaná v aktivitě (včetně classroom language).


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

wattsenglish-video.jpg, 30kB

Are you interested in new free and original English teaching materials with Steve and Maggie from WattsEnglish Ltd.?

closelabel.gif, 971B