Audiovizuální obsah

A SELECTION OF DRILLS (videoukázka)

Lektorka demonstruje několik způsobů drilování slovíček a jednoduchých větných struktur (barvy, části těla, ovoce a zelenina). Jako názornou pomůcku využívává obrázkové karty neboli flashcards.

FRUIT SALAD (ukázka aktivity)

Aktivita, ve které se procvičuje slovní zásoba vztahující se k ovoci a zelenině. Názornou pomůckou jsou flashcards. Variantu této aktivity najdete v publikaci v osmé kapitole na straně 90 nebo zde na portále mezi Core aktivitami v tematickém okruhu Povolání.

INVISIBLE PICTURES (ukázka aktivity)

Jedná se o aktivitu, ve které lektor s dětmi procvičuje domácí zvířata. Děti navíc trénují i krátkodobou paměť. Postupně se totiž obrázky zvířátek umazávají, ale děti vždy pojmenovávají všechny, jako by žádné nechybělo.

LITTLE THIEF (ukázka aktivity)

Procvičování školních potřeb (pero, tužka, penál aj.) pomocí reálných předmětů. Aktivita je popsána v publikaci v první kapitole na straně 23, dále zde na portále mezi Core aktivitami pod tématem Školní potřeby a vybavení třídy a nakonec existuje i jako interaktivní online hra.

MONSTER MAKER (ukázka aktivity)

Procvičování částí těla prostřednictvím hry Monster Maker. Aktivita je popsána v publikaci v desáté kapitole na straně 127, dále zde na portále mezi Core aktivitami pod tématem Tělo a nakonec existuje i jako interaktivní online hra.

PARTIAL DRAW (ukázka aktivity)

Lektor kreslí na tabuli po částech obrázek a po každém tahu křídou se ptá dětí, co to je, dokud neuhodnou.

PASS THE PICTURE (ukázka aktivity)

Procvičování částí těla (děti kreslí části zvířecího těla podle instrukcí). Aktivita je popsána v publikaci v desáté kapitole na straně 129, dále zde na portále mezi Core aktivitami pod tématem Tělo.

PHYSICAL PREPOSITIONS (ukázka aktivity)

Lektor s dětmi ve třídě procvičuje slovesa stand up a sit down, následně přistupuje k procvičení několika základních předložek místa (under, on atd.).

QUICK-FIRE QUIZ (ukázka aktivity)

V rámci této aktivity lektor procvičuje s dětmi jména domácích zvířat s využitím flashcards. Jde o soutěž mezi družstvy. Její variantu najdete v publikaci v deváté kapitole na straně 110 nebo zde na portále mezi Core aktivitami v tematickém okruhu Čas a roční období.

SAY HELLO (ukázka aktivity)

Procvičování pozdravu Hello prostřednictvím změny hlasu. Aktivita je popsána v publikaci v první kapitole na straně 12, dále zde na portále mezi Core aktivitami pod tématem Pozdravy a představení se.

Strana: 1 <<... | ...>> 2


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close