Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Cílem aktivit, které se používají k prezentaci nových slov a struktur, je vzbudit zájem u dětí něco říci, zareagovat v cílovém jazyce, motivovat je, aby spontánně cítily potřebu umět se vyjádřit v jiném než jen mateřském jazyce.

Aktivity a hry k prezentaci nového jazyka jsou rozděleny do skupin podle použitého prostředku/pomůcky. Prezentovat můžeme přímo my, učitelé, nebo prostřednictvím loutky/maňáska, kteří převezmou úlohu učitele.

Zpět do sekce Classroom aktivity

PNJ prostřednictvím mimiky a gestikulace

Zábavné aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají mimiku a gestikulaci (mime and gestures)

PNJ prostřednictvím nekompletních objektů

Aktivity, které prezentují nová slova, slovní spojení a větné struktury prostřednictvím nekompletních objektů (partial objects)

PNJ prostřednictvím obrázkových karet

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají obrázkové karty (flashcards)

Přiložený soubor: Příloha: pnj-obrazkove-karty.zip

PNJ prostřednictvím příběhu

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají příběh (story)

PNJ prostřednictvím skutečných předmětů

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají skutečné předměty (realia)

PNJ prostřednictvím umělecké tvorby a dramatu

Aktivity, které pro prezentace nových slov, slovních spojení a větných struktur dosahují prostřednictvím umělecké tvorby a dramatu (art, craft and drama)

WHERE'S THE MARBLE?

Předmět: anglický jazyk
Mezipředmětové vazby: prvouka (cvičení udržení pozornosti, popis počasí)
Časový nárok: 10 minut

Zpět do sekce Classroom aktivity


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

wattsenglish-video.jpg, 30kB

Are you interested in new free and original English teaching materials with Steve and Maggie from WattsEnglish Ltd.?

closelabel.gif, 971B