Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Cílem aktivit, které se používají k prezentaci nových slov a struktur, je vzbudit zájem u dětí něco říci, zareagovat v cílovém jazyce, motivovat je, aby spontánně cítily potřebu umět se vyjádřit v jiném než jen mateřském jazyce.

Aktivity a hry k prezentaci nového jazyka jsou rozděleny do skupin podle použitého prostředku/pomůcky. Prezentovat můžeme přímo my, učitelé, nebo prostřednictvím loutky/maňáska, kteří převezmou úlohu učitele.

Zpět do sekce Classroom aktivity

PNJ prostřednictvím mimiky a gestikulace

Zábavné aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají mimiku a gestikulaci (mime and gestures)

PNJ prostřednictvím nekompletních objektů

Aktivity, které prezentují nová slova, slovní spojení a větné struktury prostřednictvím nekompletních objektů (partial objects)

PNJ prostřednictvím obrázkových karet

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají obrázkové karty (flashcards)

Přiložený soubor: Příloha: pnj-obrazkove-karty.zip

PNJ prostřednictvím příběhu

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají příběh (story)

PNJ prostřednictvím skutečných předmětů

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají skutečné předměty (realia)

PNJ prostřednictvím umělecké tvorby a dramatu

Aktivity, které pro prezentace nových slov, slovních spojení a větných struktur dosahují prostřednictvím umělecké tvorby a dramatu (art, craft and drama)

WHERE'S THE MARBLE?

Předmět: anglický jazyk
Mezipředmětové vazby: prvouka (cvičení udržení pozornosti, popis počasí)
Časový nárok: 10 minut

Zpět do sekce Classroom aktivity


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close