Drilovací aktivity (Warm-up Activities)

 • Metoda drilování, tedy ukládání nové informace do paměti, se dá použít prakticky pro fixaci jakékoli gramatiky a tematické slovní zásoby.
 • Neodmyslitelnou pomůckou při drilování, především nových slovíček, jsou obrázkové karty (flashcards), dále pak skutečné předměty, tzv.realia.
 • Pokud je to jen trochu možné, posadíme si děti na zem do kruhu (všichni dobře vidí na sebe a na obrázky, zároveň je to jiné, než sedět na židli za lavicí).

Opakování může probíhat různým způsobem a v různé formě:

 • opakuje celá třída
 • skupinové opakování
  • rozdělíme děti dle pohlaví na chlapce a dívky
  • podle fyziologických vlastností (skupina děti s modrýma očima, dlouhými vlasy …)
  • dle barvy oblečení (např. skupina červených, žlutých, modrých apod.)
  • na skupiny různých druhů oblečení (trička, kalhoty, čepice, …)
  • dle geometrických tvarů (každá skupina představuje jeden geometrický tvar, takže můžeme mít čtverce, kruhy, ovály, obdélníky atd.)
  • na skupiny čísel (jedničky, desítky, stovky, …)
  • na skupiny/týmy zvířat – exotických (lvi, opice, sloni atd.), domácích (slepice, ovce, kočky, psi atd.), lesních (jelen, zajíci, motýli atd.)
  • na skupiny pohádkových postav (např. vlci a Karkulky, princové a draci, princezny a čarodějnice atd.)
  • podle profesí (učitelé, lékaři, prodavači apod.)
  • rozdělení do skupin podle nálady, emocí (např. smutní a veselí, rozzlobení a klidní)
  Seznam není samozřejmě konečný. Fantazie a představivost je bez hranic. Je důležité tyto možnosti rozdělování do skupin střídat, nestagnovat jen na jedné, aby nedocházelo k polarizaci mezi dětmi.
 • individuální opakování


Techniky drilování mají své místo v každém metodickém materiálu, který vznikne v rámci projektu, konkrétně v každé aktivitě, která se objeví v publikaci, na audiovizuálním DVD i na portálu.

Dril je buď jednou z fází aktivity/hry, nebo může fungovat i jako samostatná aktivita. Jako jedna z fází aktivity/hry následuje hned po prezentaci nového jazyka s cílem nová slova/fráze doslova zapsat a uložit do mozku jako nové vzorce a v neposlední řadě nacvičit jejich správnou výslovnost (studenti opakují, co slyší) neustálým a hlasitým opakováním v daném tempu.

Opakuje se tak dlouho, dokud odpovědi žáků nejsou bezchybné a automatické.

Zpět do sekce Classroom aktivity

Dril s využitím hlasových parametrů, mimiky a gestikulace

Drilové aktivity využívající hlasové parametry (výška, intenzita, intonace, rezonance), mimiku a gestikulaci

Dril využívající rytmus, hudbu a pohyb

Drilové aktivity využívající rytmus, hudbu a pohyb. Můžeme použít již existující písničky, říkanky, rýmy, tance nebo si vymyslet vlastní.

Drilování slovesných tvarů, slovosledu a slov s využitím motoriky

Drilové aktivity využívající motoriku pro procvičení slovesných tvarů, slovosledu a konkrétních slov.

Zpět do sekce Classroom aktivity


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

wattsenglish-video.jpg, 30kB

Are you interested in new free and original English teaching materials with Steve and Maggie from WattsEnglish Ltd.?

closelabel.gif, 971B