Drilovací aktivity (Warm-up Activities)

 • Metoda drilování, tedy ukládání nové informace do paměti, se dá použít prakticky pro fixaci jakékoli gramatiky a tematické slovní zásoby.
 • Neodmyslitelnou pomůckou při drilování, především nových slovíček, jsou obrázkové karty (flashcards), dále pak skutečné předměty, tzv.realia.
 • Pokud je to jen trochu možné, posadíme si děti na zem do kruhu (všichni dobře vidí na sebe a na obrázky, zároveň je to jiné, než sedět na židli za lavicí).

Opakování může probíhat různým způsobem a v různé formě:

 • opakuje celá třída
 • skupinové opakování
  • rozdělíme děti dle pohlaví na chlapce a dívky
  • podle fyziologických vlastností (skupina děti s modrýma očima, dlouhými vlasy …)
  • dle barvy oblečení (např. skupina červených, žlutých, modrých apod.)
  • na skupiny různých druhů oblečení (trička, kalhoty, čepice, …)
  • dle geometrických tvarů (každá skupina představuje jeden geometrický tvar, takže můžeme mít čtverce, kruhy, ovály, obdélníky atd.)
  • na skupiny čísel (jedničky, desítky, stovky, …)
  • na skupiny/týmy zvířat – exotických (lvi, opice, sloni atd.), domácích (slepice, ovce, kočky, psi atd.), lesních (jelen, zajíci, motýli atd.)
  • na skupiny pohádkových postav (např. vlci a Karkulky, princové a draci, princezny a čarodějnice atd.)
  • podle profesí (učitelé, lékaři, prodavači apod.)
  • rozdělení do skupin podle nálady, emocí (např. smutní a veselí, rozzlobení a klidní)
  Seznam není samozřejmě konečný. Fantazie a představivost je bez hranic. Je důležité tyto možnosti rozdělování do skupin střídat, nestagnovat jen na jedné, aby nedocházelo k polarizaci mezi dětmi.
 • individuální opakování


Techniky drilování mají své místo v každém metodickém materiálu, který vznikne v rámci projektu, konkrétně v každé aktivitě, která se objeví v publikaci, na audiovizuálním DVD i na portálu.

Dril je buď jednou z fází aktivity/hry, nebo může fungovat i jako samostatná aktivita. Jako jedna z fází aktivity/hry následuje hned po prezentaci nového jazyka s cílem nová slova/fráze doslova zapsat a uložit do mozku jako nové vzorce a v neposlední řadě nacvičit jejich správnou výslovnost (studenti opakují, co slyší) neustálým a hlasitým opakováním v daném tempu.

Opakuje se tak dlouho, dokud odpovědi žáků nejsou bezchybné a automatické.

Zpět do sekce Classroom aktivity

Dril s využitím hlasových parametrů, mimiky a gestikulace

Drilové aktivity využívající hlasové parametry (výška, intenzita, intonace, rezonance), mimiku a gestikulaci

Dril využívající rytmus, hudbu a pohyb

Drilové aktivity využívající rytmus, hudbu a pohyb. Můžeme použít již existující písničky, říkanky, rýmy, tance nebo si vymyslet vlastní.

Drilování slovesných tvarů, slovosledu a slov s využitím motoriky

Drilové aktivity využívající motoriku pro procvičení slovesných tvarů, slovosledu a konkrétních slov.

Zpět do sekce Classroom aktivity


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close