FRUIT AND VEG
(Jídlo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: apple, banana, carrot, cucumber, grapes, melon, onion, pear, pepper, strawberry, tomato
Jazykové struktury: I like/don’t like
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky

  • Rozdáme dětem pracovní listy.
  • Požádáme je, aby zeleninu zakroužkovaly zeleně a ovoce červeně "Please circle the vegetables green and the fruit red."
  • Ptáme se, co patří mezi zeleninu a co mezi ovoce "What are the vegetables and what’s the fruit?"
  • Nakonec do prázdných rámečků děti nakreslí, které ovoce a kterou zeleninu mají rády "What fruit and vegetables do you like? Draw them."

Classroom language

Učitel/ka

Please circle the vegetables green and the fruit red. Prosím zakroužkujte zeleninu zeleně a ovoce červěně.
What are the vegetables and what’s the fruit? Co je zelenina a co ovoce?
What fruit and vegetables do you like? Draw them. Jaké ovoce a jakou zeleninu máš rád ty? Nakresli je.

Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close