ESTIMATION 1
(Jídlo)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: How many (orange) (sweets)?- 6 / there are 6; My favourite (sweets) are (orange).
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: bonbóny

  • Na viditelné místo ve třídě pověsíme několik balíčků s bonbóny. V každém balíčku by měl být odlišný počet bonbónů. Pro lepší rozlišení by měl mít každý balíček jinou barvu.
  • Žáci se ve skupinkách pokusí odhadnout počet bonbónů v jednotlivých balíčcích (čísla si poznamenají odpovídající barvou): "Can you guess how many sweets are in the green bag? Write down the number using a green crayon, please." Pokud je potřeba napovědět, zvedneme zelenou pastelku.
  • Sáčky sundáme a do každé lavice dáme jeden. Zdůrazníme, že sáčky se nesmí otevřít: "Do NOT open" a požádáme děti, aby bonbóny přes sáčky ohmataly a pokusily se je spočítat: "Feel the sweets in the bag. How many are there?" Čísla znovu zapíšeme. Necháme kolovat všechny sáčky, aby mohla každá skupina spočítat bonbony v každém z nich.
  • Sáčky s bonbóny vybereme a posadíme žáky do kruhu.
  • Otevřeme jednotlivé sáčky a společně bonbóny spočítáme. Čísla napíšeme na tabuli, aby si děti mohly ověřit, jestli tipovaly přesně nebo alespoň přibližně, tj. + nebo - 5 bonbónů.
  • Bonbóny můžeme vzít a žáky jimi odměnit, nebo si je necháme a sníme sami!

Classroom language:

Can you guess how many sweets are in the green bag? Uhodnete, kolik bonbónů je v zeleném sáčku?
Write down the number using a green crayon please. Napište číslo zelenou pastelkou, prosím.
Feel the sweets in the bag. Nahmatejte bonbóny v sáčku.
How many are there? Kolik jich tam je?

Doplňková aktivita:

Pokročilejší žáci mohou spočítat rozdíly ve svých odhadech: "How many more or less have you got?" Žáci odpovídají např. "I’ve got 4 more, 2 less… ."


Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close