AT THE SHOP
(Jídlo)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: banana, bread, cheese, egg, milk, potato, spaghetti, sweets atd.
Jazykové struktury: How much is the …?
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: obrázkové karty nebo skutečné potraviny, peníze (symbolické), nákupní lístky (viz pracovní list)

  • Vylosujeme několik žáků (záleží na počtu dětí ve třídě), kteří budou majiteli obchodů s potravinami. Ostatní budou jejich zákazníky.
  • Každý zákazník má seznam ingrediencí, které musí koupit, aby mohl zhotovit konkrétní jídlo, a samozřejmě peníze, za které bude nakupovat.
  • Zákazníci přijdou do obchodu a nakupují podle svého seznamu. Ptají se na ceny: "How much is the …?" a zapisují si na nákupní lístek, kolik co stojí.
  • Nakonec zákazníci spočítají, kolik utratili a prodavači, kolik utržili.

Classroom language:

Učitel/ka:

You are shop assistants. You’ve got a shop. Vy jste prodavači. Máte obchody.
You are customers. Vy jste zákazníci.
Here is your shopping list and money. Zde je váš nákupní lístek a peníze.
Buy the things in the shops. Kupte věci v obchodech.
Write down how much they are. Zapište si, kolik stojí.
How much have you spent? Kolik jste utratili?
How much money have you got? Kolik máte peněz?

Žáci:

How much is the …? Kolik stojí …?
It’s (3) coins. Stojí (3) peníze/mince.

Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close