MEMORY SPIN
(Hračky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: ball, car, doll, plane, robot, teddy bear, train atd.
Časový nárok: 5 minut
Pomůcky: láhev

  • Posadíme děti do velkého kruhu a roztočíme láhev.
  • Když se láhev zastaví, bude ukazovat na žáka, kterého vyzveme, aby jmenoval nějakou hračku: "Name a toy, please."
  • Když daný žák pojmenuje hračku, může roztočit láhev: "Please spin the bottle."
  • Nově vybraný žák musí zopakovat první hračku a přidat další: "Repeat and say a new word."
  • Postup dále opakujeme.

Classroom language:

Name a toy, please. Pojmenuj hračku, prosím.
Please spin the bottle. Prosím, roztoč láhev.
Repeat and say a new word. Zopakuj a řekni nové slovo.

Varianta:

Pokročilejší žáky můžeme nechat opakovat větu: "In the toy shop, there is a (car) a (doll) and a (train)" atd.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close