MAKE A PHONE
(Hračky)

Předmět: pracovní činnosti
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Jazykové struktury: How are you? - I’m fine/ok/ill.
Časový nárok: 15-20 minut
Pomůcky: plastové kelímky od jogurtů, provázek, velké mapy kontinentů

  • V každé dvojici mají děti 2 plastové kelímky od jogurtu a dostatečně dlouhý provázek z jakéhokoli materiálu.
  • Oba kelímky spojíme provázkem (na dně kelímku uděláme malý otvor, kterým provázek protáhneme a zauzlujeme) - názorně ukazujeme a pomáháme dětem, je-li potřeba.
  • Třídu rozdělíme na světadíly (Evropa, Asie, Afrika, Austrálie, Amerika) - můžeme si předem nakreslit velké mapy světadílů, každý vybarvit jinou barvou a rozložit je po třídě. Děti si budou telefonovat, zatímco každý z nich bude v jiné části světa.
  • Jeden z dvojice si přiloží kelímek k ústům a mluví, druhý si svůj kelímek přiloží k uchu a poslouchá.

Classroom language:

Učitel/ka:

Make a hole in the yoghurt cups. Udělejte v kelímku otvor.
Put the string through the holes. Protáhněte jím provázek.
Make a knot. Udělejte uzel.
Africa is here. Afrika je zde.
America/Europe/Asia/Australia is over there. Amerika/Evropa/Asie/Austrálie je tamhle.
You are in Europe and you are in Africa. Ty jsi v Evropě a ty jsi v Africe.
Dial the number. Vytoč číslo.

Žáci:

Hello. Ahoj.
How are you? Jak se máš?
I’m fine. Thanks. And how are you? Dobře. Díky. A ty?
I’m fine too/ill. Dobře./jsem nemocný/á.

Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close