MAGGIE’S DOLL (DVD)
(Hračky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: blue, brown, green, orange, pink, red, yellow; ball, book, car, doll, teddy bear, train; bed, box, chair, school bag, table
Jazykové struktury: What colour is …?; Where’s the …?
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Pustíme DVD a povzbuzujeme děti, aby ve vhodný čas říkaly se Stevem: "Say with Steve."
  • Zastavíme DVD v momentě, kdy první hračka uhodí Steva do hlavy a zeptáme se dětí: "What is it? What colour is it?" a necháme děti odpovídat.
  • Postupujeme stejně u druhé hračky, dokud se Steve neprobudí.
  • Znovu klip zastavíme, když se objeví scéna neuklizené ložnice. Řekneme: "What a mess! Who did this? Steve? No! Maggie? Yes! Naughty, naughty Maggie."
  • Když Steve najde na zemi první hračku, zastavíme klip a řekneme: "Maggie wants a doll"; ukážeme na (míč) a zeptáme se: "Is this a doll? Yes? No?" Potom řekneme: "Maggie wants a doll and that isn’t a doll, it’s a (chorally) (ball)."
  • Postup opakujeme i s dalšími hračkami, dokud Steve nenajde panenku. Poté se podíváme na zbytek klipu a popřejeme Stevovi dobrou noc: "Goodnight."

Classroom language:

Say with Steve. Říkejte se Stevem.
What is it? What colour is it? Co je to? Jakou to má barvu?
What a mess! Who did this? Steve? No! Takový nepořádek! Kdo to udělal? Steve? Ne!
Maggie? Yes! Naughty, naughty Maggie. Maggie? Ano! Zlobivá, zlobivá Maggie.
Maggie wants a doll. Maggie chce panenku.
Is this a doll? Yes? No? Je tohle panenka? Ano? Ne?
Maggie wants a doll and that isn’t a doll,it’s a (chorally) (ball). Maggie chce panenku a tohle není panenka,to je (míč). - odpovídá celá třída

Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close