HOW MUCH?
(Hračky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika
Slovní zásoba: ball, car, computer, doll, plane, robot, teddy bear, train
Jazykové struktury: How much is the …?
Časový nárok: 25-30 minut
Pomůcky: obrázkové karty nebo reálné předměty, pracovní list, mince a bankovky (symbolické)

  • Vybereme 2-3 žáky, kteří budou prodavači v různých hračkářstvích (děti můžeme nechat losovat, kdo bude prodavačem). Ceny hraček, které prodávají, se liší (ceny si mohou děti stanovit samy, na štítek napíšou cenu a přilepí na hračku).
  • Ostatní žáci ve třídě dostanou seznam/obrázky 2 nebo i více hraček, které si chtějí koupit.
  • Nejdříve musí zjistit cenu hraček v každém obchodě, zapsat ji do rámečku vedle hračky na pracovním listě a pak stanovit, ve kterém obchodě je hračka nejlevnější.

Classroom language:

Ok, you are the shop assistants in toy shops. Ok, vy jste prodavači v hračkářství.
Please go to the shops and find out how much is the toy that you want to buy. Prosím běžte do obchodů a zjistěte, kolik stojí hračka, kterou chcete koupit.
Write down the price. Cenu zapište.
Where’s the cheapest (robot)? Kde mají nejlevnějšího (robota)?

Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close