COUNT & COLOUR
(Hračky)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: ball, car, doll, plane, robot, teddy bear
Jazykové struktury: How many + podst.j. v mn. čísle
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky, tužka

  • Děti rozdělíme do družstev.
  • Na tabuli je umístěna zvětšená kopie pracovního listu (nebo hračky jsou namalovány přímo na tabuli; lze také připravit kopie obrázkových karet a připevnit je na tabuli). Počet pracovních listů odpovídá počtu družstev.
  • Vyznačíme místo, odkud budou děti startovat směrem k tabuli: "Start from here".
  • Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce, který běží k tabuli, vybarví příslušný počet hraček v jednom řádku: "Run to the board and colour the correct number of the (cars)." Pak se vrátí ke svému družstvu, zařadí se na konec zástupu a k tabuli vyběhne další žák. Střídají se, dokud nejsou vybarveny hračky na všech řádcích.
  • Vítězí to družstvo, které co nejrychleji a správně vybarví všechny obrázky.
  • Nakonec děti spočítají vybarvené obrázky hraček a pojmenují hračky i barvy: "What is it? How many (cars) have you coloured? What colour are the (cars)"

Classroom language:

Start from here. Startujte odsud.
Run to the board and colour the correct number of the (cars). Běžte k tabuli a vybarvěte správný počet (autíčka).
What is it? Co je to?
How many (cars) have you coloured? Kolik (autíčka) jste vybarvili?
What colour are the (cars)? Jakou barvu mají (autíčka)?

Varianta:

Děti sedí v lavici a každý má svůj pracovní list. Postup odpovídá postupu uvedenému výše.


Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close