COLOUR & PLACE
(Hračky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: colours; book, car, doll, teddy bear, train; bed, box, chair, school bag, table
Jazykové struktury: What colour is the (toy)?; Where’s the (toy)?
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky, lepidlo

  • Ukážeme dětem pracovní list a dříve, než jim listy rozdáme, projdeme s nimi dané instrukce.
  • Dáme dětem list s obrázkem neuklizeného pokojíčku. Dole na listu jsou malé obrázky hraček patřících do místnosti.
  • Řekneme dětem, jakou barvou mají vybarvit jednotlivé obrázky: "Colour the (train) (red), please."
  • Dotazem "What colour is the (train)?" zkontrolujeme, zda nám děti rozumí. Pokud děti potřebují pomoci, ukážeme jim svoje vybarvené obrázky.
  • Následně požádáme žáky, aby obrázky vystříhali: "Cut out the pictures please." Podle možností lze obrázky vystříhat předem, v rámci pracovních činností.
  • Děti nalepují vybarvené hračky do místnosti podle našich instrukcí: "The (train) is under the chair."
  • Na tabuli vystavíme zvětšený dokončený obrázek, aby si tak děti mohly zkontrolovat, zda umístily hračky na správná místa.

Classroom language:

Colour the (train red). Vybarvi (mašinku červeně).
What colour is the (train)? Jakou barvu má (vlak)?
Cut out the pictures. Vystřihněte obrázky.
The (train) is under the chair. (Vlak) je pod židlí.

Doplňková aktivita:

Rozdělíme třídu do skupin podle různých hledisek a hrajeme hru Run and Place s další sadou vybarvených hraček. Řekneme: "Boys, put your red cars under the table please" nebo: "If you’re wearing green, put your blue trains in front of the door, please."


Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close