MAGGIE’S FAMILY ROLEPLAY
(Rodina)

Předmět: prvouka,dramatická výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: Maggie, Mum, Dad, brother Martin, sister Martha
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: obrázky členů rodiny Maggie

  • Vybereme 5 dětí, aby nám pomohly převyprávět příběh. Postavíme děti do řady a řekneme: „Ok, you are Maggie, you are Maggie’s mum“ atd. Můžeme využít maňásky z doplňkové aktivity k MAGGIE’S FAMILY, aby si děti pamatovaly, kterou postavu hrají.
  • Požádáme Maggie, aby se proletěla po třídě a řekneme: „Look, Maggie’s flying. Fly Maggie, fly.“
  • Zastavíme ji a řekneme: „Oh, She’s stopped and is trying to pull on something.“
  • Pomůžeme žákovi (Maggie) předstírat, že se snaží něco vytáhnout zobáčkem z naší ruky a řekneme: „No, she needs help.“
  • Požádáme děti, aby pojmenovaly toho člena rodiny, kterého Maggie zavolá jako prvního. Řekneme: „Who can help?“ Snažíme se děti přimět, aby odpovídaly buď: „Sister“ nebo: „Sister Martha“.
  • S celou třídou voláme sestru Maggie, opakujeme: „Sister, sister help me please.“ Pokud děti ještě nejsou schopny použít celou větu, stačí opakovat slovo sister.
  • Pomocí gest přimějeme žáka, který hraje sestru Maggie, aby přišel/a na pomoc. Poté opakujeme výše popsané dvě fáze s ostatními členy rodiny.
  • Když táhnou všichni členové rodiny, uvolníme předmět z dlaně a řekneme: „Well done, you did it as a family. Hurray!"

Classroom language:

Ok, you are Maggie, you are Maggie’s Mum… Ty jsi Maggie, ty jsi mamimka Maggie …
Look, Maggie’s flying. Fly Maggie, fly. Podívej, Maggie létá. Leť, Maggie, leť.
Oh, She’s stopped and is trying to pull on something. Ó, zastavila se a snaží se něco vytáhnout.
No, She needs help. Ne, potřebuje pomoct.
Who can help? Kdo jí může pomoct?
Sister, sister help me please. Sestřičko, sestřičko, pomoz mi prosím.
Well done you did it as a family. Hurray! Výborně, dokázali jste to jako rodina. Hurá!

Varianta:

Do představení můžeme zapojit více dětí, takže představíme další postavy, např. babičku, dědečka, psa, kočku apod. Abychom umožnili všem dětem zúčastnit se hry, rozdělíme je do skupinek po pěti. Děti volají jména různých členů rodiny, kteří mohou pomoci.


Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close