MESSY HOUSE
(Rodina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: bathroom, bedroom, child’s room, kitchen, living room, garden; ball, boat, book, chair apod.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, tužka

  • Než žákům rozdáme pracovní listy, uvedeme, že (Petr) se s rodiči nastěhoval do nového domu a potřebují pomoci rozmístit několik věcí do místností: „Peter and his parents have moved in a new house and they need help to put the things in the rooms. Let’s help them.“
  • Rozdáme pracovní listy a necháme žáky, aby spojili jednotlivé předměty s místnostmi: „Match the things to the rooms.“
  • Pak se ptáme: „Where’s the (table)?“ a žáci odpovídají: „It’s in the (kitchen).“

Classroom language:

Učitel/ka

Match the things to the rooms. Spojte věci s místnostmi.
Where’s the (table)? Kde je (stůl)?

Žáci

It’s in the (kitchen). Je v (kuchyni).

Doplňková aktivita:

Ptáme se žáků, co je v místnostech, abychom procvičili strukturu there is/are: „What’s in the kitchen?“ a oni odpovídají: „There is a table.“


Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close