HAPPY FAMILIES
(Rodina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnost
Slovní zásoba: brother, dad, mum, sister
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list, nůžky, lepidlo

  • Rozdáme dětem pracovní listy. *1)
  • Požádáme je, aby vystřihly portréty rodičů, které jsou po stranách pracovního listu: „Please cut out the pictures of mums and dads.“ *2)
  • Úkolem je na hřišti najít děti všech rodičů a sestavit rodinu: „Where are the parents’ children? Find them and place the parents next to their children. Make a family.“
  • Společně si prohlížíme rodiny na obrázku a pojmenováváme členy.
  • Umí-li žáci pojmenovat v angličtině kontinenty, mohou uvádět, z jaké země nebo kontinentu lidé na obrázku pocházejí (Europe, Asia, South America, Africa atd.).

*1) Místo pracovního listu si můžeme vytvořit plakát stejně koncipovaný, ale obrázky budou mnohem větší. Vystřihneme postavy, plakát hřiště s hrajícími si dětmi umístíme na magnetickou tabuli a společně s dětmi hledáme rodičům jejich děti. Připevníme je magnetem.
*2) Obrázky si děti mohou vystřihnout předem v hodině pracovního vyučování.

Classroom language:

Please cut out the pictures of mums and dads. Prosím vystřihněte obrázky maminek a tatínků.
Where are the parents’ children? Kde jsou děti rodičů?
Find them and place the parents next to their children. Najdi je a umísti rodiče vedle jejich dětí.
Make a family. Vytvoř rodinu.

Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close