FAMILY TREE
(Rodina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti
Slovní zásoba: brother, dad, grandad, grandmum, me (já), mum, sister; my, name
Jazykové struktury: This is my…, přivlastňovací pád ’S, I’m …
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky

  • Rozdáme žákům pracovní listy s předkresleným stromem.
  • Žáci vepíší do rámečků jména otce, matky, sourozenců, babiček, dědečků a své jméno. Dokreslí jejich portrét. *)
  • Ptáme se dětí na jednotlivé osoby, např.: „Who is it?, What’s your mum’s name?“ atd. Žák odpovídá.

*) Tuto práci můžeme s dětmi připravit v jiných hodinách. Vepsání jmen do rámečků můžeme provést v hodině psaní a kreslení portrétů v hodině výtvarné výchovy.

Classroom language:

Učitel/ka:

Write down the names. Napište jména.
Draw your (mum’s face). Nakresli tvář (své maminky).
Who is it? Kdo to je?
What’s your mum’s name? Jak se jmenuje (tvoje maminka)?

Žáci:

This is my (mum). To je moje (maminka).
My (mum’s) name is (Mirka). Moje (maminka) se jmenuje (Mirka).
I’m (Klára) and I’m 7. Já jsem (Klára) a je mi 7.

Varianta pro pokročilé žáky:

Žáci jeden po druhém ukazují ostatním svoje stromy života a hovoří o jednotlivých členech rodiny podle své jazykové pokročilosti, např.: „This is me. I’m Peter and I’m 7. This is my sister Alena. She is 5. This is my mum. Her name’s Petra.“

Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close