CHANGING COLOURS (DVD)
(Barvy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: black, blue, green, pink, red, white, yellow
Jazykové struktury: What colour is it?; It’s (barva); It’s a (barva) (podstatné jméno).
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Poprvé přehrajeme celý klip bez pauz.
  • Když sledujeme klip podruhé, zastavíme DVD dříve, než se na obrazovce objeví první barva. Zeptáme se dětí: „Is Steve happy? Yes or no? Is Steve sad? Yes or no?“ (pomocí výrazů obličeje naznačíme význam slov sad a happy).
  • Poté při každé barvě zastavíme DVD a necháme dětem čas procvičit názvy barev dříve, než je požádáme, aby je opakovaly se Stevem.
  • Když se objeví Maggie, zastavíme DVD a zeptáme se: „Who’s this? What’s her name?“
  • V momentě, kdy jsou všechny barvy viditelné, DVD zastavíme a skupinově slova drilujeme, zatímco jeden z žáků ukazuje na odpovídající barvy na obrazovce.

Classroom language:

Is Steve happy or sad? Je Steve veselý nebo smutný?
Say with Steve. Říkejte se Stevem.
What colour is it? What colour is this? Co je to za barvu? A tohle?
Who’s this? What’s her name? Kdo je to? Jak se jmenuje?

Varianta:

Přehrajeme klip potřetí a zastavíme ho v momentě, než se barva objeví. Děti hádají, která barva se objeví: „What colour is next? Can you guess?“ Pustíme znovu DVD, abychom zkontrolovali, zda měly děti pravdu. Potom je požádáme, aby běžely a dotkly se něčeho ve třídě, co má tutéž barvu.


Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close