Dril s využitím hlasových parametrů, mimiky a gestikulace
(Drilovací aktivity (Warm-up Activities))

Drilové aktivity využívající hlasové parametry (výška, intenzita, intonace, rezonance), mimiku a gestikulaci

HIGH DRILL

 • Kartičku s obrázkem zvedneme nad hlavu a vysokým tónem hlasu procvičujeme strukturu It’s a/an + podstatné jméno.

Varianta:

Takto lze procvičovat i slovesa, např. slovesa v –ing formě: Tom is jumping, The girl is reading apod. Dále přídavná jména: It’s a/an black cat/yellow banana/happy child.


LOW DRILL

 • Ukážeme dětem obrázek, ohneme se a ruku s obrázkem snížíme k zemi a co nejhlubším tónem hlasu procvičujeme strukturu IT’S A/AN a podstatné jméno.

Varianta:

Takto lze procvičovat i slovesa, např. slovesa v –ing formě: Tom is jumping, The girl is reading apod. Dále přídavná jména: It’s a/an black cat/yellow banana/happy child.


QUIET DRILL

 • Přiložíme si na ústa prst, abychom dětem naznačili, že budeme mluvit potichu, šeptem.
 • Ukážeme dětem obrázek a opět procvičujeme strukturu It’s a/an a podstatné jméno.

Varianta:

Takto lze procvičovat i slovesa, např. slovesa v –ing formě: Tom is jumping, The girl is reading apod. Dále přídavná jména: It’s a/an black cat/yellow banana/happy child.


LOUD DRILL

 • Ukážeme dětem obrázek, zvedneme ruce nad hlavu a hlasitě procvičujeme strukturu It’s a/an a podstatné jméno.

Varianta:

Takto lze procvičovat i slovesa, např. slovesa v –ing formě: Tom is jumping, The girl is reading apod. Dále přídavná jména: It’s a/an black cat/yellow banana/happy child.


NASAL DRILL

 • Palcem a ukazovákem se chytneme za nos a vyzveme děti, aby udělaly totéž.
 • Vydáváním nosových zvuků procvičujeme strukturu IT’S A/AN a podstatné jméno.

Varianta:

Takto lze procvičovat i slovesa, např. slovesa v –ing formě: Tom is jumping, The girl is reading apod. Dále přídavná jména: It’s a/an black cat/yellow banana/happy child.


TRIPLE DRILL

 • Kartu s obrázkem ukazujeme jednomu dítěti po druhém.
 • Obrázek dáme dítěti přímo před obličej a ptáme se: „What is it?“
 • Když dítě váhá, neví, můžeme napovědět, povzbudit ho.
 • Pak ukážeme kartu jiným směrem, jako že se zeptáme někoho jiného, ale hned se vrátíme k původně dotazovanému žákovi.
 • Můžeme to s jedním dítětem zopakovat vícekrát. Daný výraz tak rychle zopakuje minimálně 3x za sebou, např.: „It’s a cat. It’s a cat. It’s a cat.“

EMOTIONAL DRILL

 • V tomto případě drilujeme slova a krátké fráze, např. It’s a pen, pod vlivem emocí.
 • Jednou vyslovíme smutným tónem, podruhé zvesela, pak rozčíleně apod. Abychom dětem prozradily, jak mají větu říci, můžeme používat jednoduché obrázky vyjadřující emoce nebo zcela postačí využít vlastní mimiky obličeje a gest.

Varianta 1:

Při opakování jedné struktury můžeme používat dvě různé emoce, (nejlépe protikladné), takže větu It’s a pen řekneme: IT’S (smutně), A PEN (zvesela). Opět dětem pomáháme mimikou a gesty, aby přesně věděly, kdy a jakou emoci vyjádřit.

Varianta 2:

Děti rozdělíme do skupin, přičemž každá skupinka dostane za úkol vyjádřit jednu emoci. V ruce držíme kartičku a děti v dané skupince opakují slovo\frázi danou emocí. Lze jim napovídat gesty a mimikou.


CHARACTER DRILL

 • V jedné ruce držíme obrázek předmětu z běžného života a druhé s obrázkem známé pohádkové postavy.
 • Dětem řekneme, kdo je na obrázku a jak mluví, např.: „This is a witch. Witches speak like this“ a předvedeme, jak mluví čarodějnice.
 • S každou další kartičkou povzbuzujeme děti, aby pojmenovaly předmět i pohádkovou bytost (zde pomáháme) a opakovaly slovo/větu příslušným hlasem.
 • Hlas pohádkové postavy není třeba obměňovat při každém novém pojmenování předmětu na obrázku, ale začíná-li jedna děti nudit, změníme ji za jinou, tím pádem měníme i hlas.

Varianta 1:

Když se děti dostatečně seznámí s některými pohádkovými postavami a jejich hlasy, můžeme použít v jedné větě hlasy dvou různých postav (podobně jako to je u Emotinal drill) – IT’S (hlasem čarodějnice) A FLOWER (hlasem víly). Aby děti poznaly, kdy změnit hlas, dáme jim signál a ukážeme obrázek té postavy, jejímž hlasem mají promluvit.

Varianta 2:

Děti rozdělíme do skupin, přičemž každá skupinka dostane za úkol vyjádřit se hlasem jedné z pohádkových postav. V jedné ruce držíme obrázek předmětu a v druhé obrázek postavy. Daná skupinka opakuje slovo\frázi hlasem přidělené postavy. Lze jim napovídat gesty a mimikou.

Varianta 3:

Do této skupiny lze zařadit i procvičování cílového jazyka prostřednictvím lidských povahových rysů, takže věty můžeme říkat jako bojácný člověk, mazaný, statečný apod. Samozřejmě je> nutné, aby děti význam přídavných jmen znali i v mateřském jazyce. Napovídáme gesty a mimikou.


ANIMAL DRILL

 • Připravíme si obrázky zvířete, např. lva, a větu, kterou chceme drilovat.
 • Vyzveme děti, aby danou větu řekly jako lvi: „You are lions. Say it with me.“ (zároveň lva předvádíme). Potom můžeme s dětmi věty opakovat jako lvi ospalí, hladoví, vzteklí, žízniví apod.: „You are sleepy/hungry/angry/thirsty lions“ atd.

Návrat do:
Drilovací aktivity (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close