COLOUR THE RAINBOW
(Barvy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: blue, green, orange, pink, purple, red, yellow; rainbow
Jazykové struktury: What colour is it?; It’s (barva); It’s a (barva) (podstatné jméno).
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pastelky, papír, pracovní list, sklenice s vodou, sluneční světlo

  • Shromáždíme děti u jednoho stolu a řekneme jim, že budeme kouzlit: „Come here, please. I’ll show you some magic.“
  • Sklenici s vodou postavíme na stůl tak, aby na ni svítilo sluníčko. Pod ni položíme bílý arch papíru. Na papíře se objeví duha.
  • Zeptáme se dětí, co vidí: „What can you see?“, „What is it?“ a odpovíme: „Yes, it’s a rainbow.“ „What colours can you see?“ Snažíme se, aby nám děti řekly barvu, kterou vidí. Můžeme jim napovědět první hláskou ve slově.
  • Zatímco děti vyjmenovávají barvy duhy, nakreslíme ji buď na tabuli nebo na papír.
  • Dáme dětem pracovní list s duhou a požádáme je, aby ji správně vybarvily: „Please colour the rainbow.“

Classroom language:

Come here, please. I’ll show you some magic. Pojďte sem, prosím. Ukážu vám kouzlo.
What can you see? What is it? Co vidíte? Co je to?
It’s a rainbow. What colours can you see? To je duha. Jaké barvy vidíte?
Please colour the rainbow. Prosím vybarvěte duhu.

Doplňková aktivita:

Všichni si zazpíváme písničku The Rainbow Song a během zpěvu ukazujeme na jednotlivé barvy duhy.


Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close