STEPPING STONES (DVD)
(Barvy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: blue, green, orange, pink, purple, red, yellow; rainbow
Jazykové struktury: What colour is it?; It’s (barva); It’s a (barva) (podstatné jméno).
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač, baterka

  • Nejdříve sledujeme klip vcelku bez pauz.
  • Při druhém sledování děláme pauzy.
  • DVD zastavíme ve chvíli, kdy Steve něco hledá v truhle.
  • Děti mezitím pojmenovávají barvy kamenů v řece: „What colours are the stepping stones in the river?“ Vyvoláme jednotlivé žáky, aby přišli k obrazovce a ukázali na některý z kamenů, zatímco zbytek třídy řekne jeho barvu.
  • Zeptáme se dětí, co dělá Steve: „What is Steve doing?“ (tváříme se udiveně a zvědavě). Pustíme DVD.
  • Znovu DVD zastavíme, když se na obloze objeví duha a zeptáme se: „What is it? Yes, it’s a rainbow.“ Požádáme děti, aby jmenovaly barvy duhy dřív, než to udělá Steve: „What are the colours of the rainbow?“
  • Potom znovu pustíme DVD, abychom zkontrolovali, zda děti barvy pojmenovaly správně. Opakujeme po Stevovi.
  • Povzbudíme děti, aby zpívaly se Stevem, a napověděly mu, po kterých kamenech má jít, aby bezpečně přešel přes řeku. Postupně klip zastavujeme a ptáme se: „Which colour is next?“ (duhu v pozadí můžeme použít jako nápovědu).
  • Na konci klipu Stevovi zamáváme a řekneme: „Bye-bye.“

Classroom language:

What can you see? What is it? Co vidíte? Co je to?
What is it? Yes, it’s a rainbow. Co je to? Ano, duha.
What colours are the stepping stones in the river? Jakou barvu mají kameny v řece?
What is Steve doing? Co dělá Steve?
What are the colours of the rainbow? Jaké jsou barvy duhy?
Let’s sing with Steve. Zpívejme se Stevem.
Which colour is next? Jaká je další barva?
Let’s wave bye-bye to Steve. Rozlučme se se Stevem.

Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close