COLOURED BALLOONS
(Barvy)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: blue, green, orange, pink, purple, red, yellow aj., balloon
Jazykové struktury: What colour is it?; It’s (barva); It’s a (barva) (podstatné jméno)
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: nafouknuté balónky různých tvarů a barev

  • Nejdříve mezi děti hodíme jeden balónek, např. červený: „It’s red /It’s a red balloon.“
  • Ukážeme dětem, že se balónek nesmí dotknout země.
  • Děti vykřikují název barvy balónku: „It’s red/It’s a red balloon“ pokaždé, když k nim doletí.
  • Potom vhodíme další balónek, např. modrý: „It’s blue/It’s a blue balloon.“
  • Teď už si děti přehazují dva balónky.
  • Můžeme přidat i třetí balónek, např. žlutý: „It’s yellow/It’s a yellow balloon.“
  • Následně jeden balónek odebereme, např. ten červený, a vyměníme ho za zelený.
  • Před koncem hry vhodíme mezi děti všechny balónky a necháme je hrát si a dovádět.

Poznámka:

Je nutné dbát na bezpečnost dětí (připomeneme jim, aby za balónky nevyskakovaly ze židlí). Pokud máme možnost, hrajeme v tělocvičně nebo na hřišti.

Classroom language:

When you touch the balloon, say It’s red/It’s a red balloon. Když se dotknete balónku, řekněte, že je červený.
Don’t let the balloons touch the floor. Nenechte balónky spadnout na zem.

Varianta:

Na každý balónek namalujeme jednoduchý obrázek, který už děti umějí pojmenovat. Řekneme dětem, aby volaly: „It’s a blue train/It’s a red train“ podle daného obrázku a barvy balónku.


Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close