FAVOURITE COLOURS
(Barvy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: blue, green, pink, red, yellow
Jazykové struktury: přivlastňovací pád ’s
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky, tužka

  • Rozdáme dětem kopie pracovního listu.
  • Požádáme je, aby vybarvily skvrny na pravé straně pracovního listu podle našich instrukcí: „Colour the first stain yellow, the second one green, the third one blue, the fourth one pink and the fifth one red.“ (ukazujeme prstem na jednotlivé skvrny a říkáme, jakou barvou vybarvit).
  • Po levé straně bludiště jsou postavy. Představíme je dětem: „This is Tom. This is Jana. This is Mark. This is Klára. And this is Laura.“
  • Děti spojí první osobu (zde Tom) s její oblíbenou barvou: „Draw a line to find Tom’s favourite colour.“
  • Zeptáme se, jakou má Tom oblíbenou barvu: „What’s Tom’s favourite colour?“ Děti odpoví podle toho, k jaké barvě je dovedla cesta bludištěm: „Tom’s favourite colour is…“
  • Stejně postupujeme u ostatních osob.
  • Nakonec se zeptáme dětí, jaká je jejich oblíbená barva: „What’s your favourite colour?“

Classroom language:

Učitel/ka:

Colour the first stain yellow, the second one green, the third one blue, the fourth one pink and the fifth one red. Vybarvěte první skvrnu žlutě, druhou zeleně, třetí modře, čtvrtou růžově a pátou červeně.
This is Tom. This is Jana. This is Mark. This is Klára. And this is Laura. To je Tom. To je Jana. To je Marek. To je Klára. A to je Laura.
Draw a line to find Tom’s favourite colour. Nakreslete čáru, abyste zjistili Tomovu oblíbenou barvu.
What’s Tom’s favourite colour? Jaká je Tomova oblíbená barva?
What’s your favourite colour? Jaká je tvoje oblíbená barva?

Žáci:

Tom’s favourite colour is… Tomova oblíbená barva je…

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Barvy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close